Rudolf Grabenstein

* 21.8.1886 Smíchov (nyní část Prahy) – † 27.7.1937 Brno


podnikatel v papírnictví


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zaměstnání

v roce 1920 vstoupil jako veřejný společník do firmy Továrna na kartonáže a papírové zboží, Bäumel a spol., v Brně,
roku 1925 požádal se společníkem O. Hoffmannem (nar. 1892) Zemský soud v Brně o změnu názvu na Továrna na kartonáž a papírové zboží Hoffmann a spol. (německy Kartonagen. und papierwarenfabrik Hoffmann et Comp.,
v roce 1928 firma přesídlila na nové působiště, Dornych č. 102,
po úmrtí Rudolfa Grabensteina vstoupila v roce 1938 na jeho místo do společnosti a firmy jeho vdova Augusta Grabensteinová,
roku 1938 prokura firmy byla udělena Hildě Hoffmannové, manželce Otty Hoffmanna (již již v roce 1939 byla odvolána)

po okupaci Československa v roce 1939 byla do firmy jako židovského majetku dosazena vnucená německá správa,
po osvobození v roce 1945 byla do firmy považované za německý majetek dosazena národní správa,
s požadavky na zrušení zápisů z doby nesvobody vystoupil v roce 1947 Karel Gara, obchodník v Praze, ustanovený opatrovník Otty Hoffmanna, který zahynul v koncentračním táboře,
po únoru 1948 byla novým národním správcem firmy jmenována Komárovská továrna na papírové zboží a kartonáže, dříve W. Gokorsch ml. Čs. závody pro papír a celulosu, n. p. , Praha, když dosavadní správci byli vymazáni,
firma byla znárodněna k únoru 1949 a její majetková podstata začleněna do Moravsko-slezských papíren n. p., Šumperk a později do Předklášterských papíren n. p., Předklášteří u Tišnovapartneři

Augusta/Gusti Grabensteinová (Schlögelová)
sňatek: před 1923
(současně i společník firmy)
sourozenci

Leo Grabenstein
současně i společník firmy


Jord


Aktualizováno: 21. 04. 2020