MUDr. Olga Neumannová

* 19.2.1898 Litovel


partner (druhá manželka) osobnosti: prof. MUDr. Václav Neumann, DrSc.


rodné jméno

Kašparová


bydliště

Litovel, Unčovské předměstí 131 (rodný dům),
Praha II, Jungmannova 37 (doloženo v roce 1923)


vzdělání

1917–1923 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy


poznámky

dcera Karla Kašpara (technického asistenta v cukrovaru v Litovli) a Antonie, rozené Snášelové


partneři

Václav Neumann
sňatek: 20. 1. 1923, Praha (českobratrský chrám sv. Klimenta)


Kal


Aktualizováno: 22. 03. 2019