Emil Josef Leopold Weeger

* 29.8.1819 Staré Brno (nyní část Brna) – † 2.3.1893 Brno


průmyslník v koželužství; komunální politik (starosta Starého Brna); rybníkářský odborník


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

Zabýval se zejména novým vynálezem daguerrotypi, o němž také publikoval v odborných časopisech.
Do otcovy továrny zavedl některá zlepšení a novinky, za něž se mu dostalo uznání živnostníků i odborníků.
Poradce ministerstva orby pro otázky rybářství a rybníkářství. Jako expert byl pověřen v roce 1872 zpracováním návrhu rybářského zákona.


bydliště

Staré Brno, Křížová/Mendlovo náměstí 16


vzdělání

navštěvoval gymnázium v Brně a v Mikulově,
dále Klimkowströmův ústav ve Vídni,
techniku ve Vídni (především přírodní vědy)


vyznamenání a pocty

Zlatý záslužný kříž s korunou


zaměstnání

řádně se vyučil u svého otce koželuhem v roce 1838 a po skončení studií vstoupil do otcovy továrny na Starém Brně čp. 151 (nyní Křížova ulice 16); navštěvoval koželužské podniky i v zahraničí, ve Francii a Anglii,
v roce 1851 požádal o přenesení továrního oprávnění na sebe, v čemž mu bylo roku 1852 vyhověno,
provozní kapitál firmy tehdy činil 250 000 zlatých,
roku 1851 požádal úřady o úřední zkoušku parního kotle ve své továrně,
později se vzdal podnikání a k roku 1871 byl již uveden jako majitel domu


odborné a zájmové organizace

aktivně se účastnil veřejného brněnského života:
- v roce 1848 pracoval pro Moravský vlastenecký pomocný spolek (později byl jeho čestným členem)
- v letech 1850–1868 člen Obchodní živnostenské komory v Brně
- v letech 1850–1862 působil v městském zastupitelstvu jako člen spolkového výboru
- v letech 1860–1868 se účastnil práce v Moravském zemském sněmu
- dlouholetý starosta obce Staré Brno
- stál u založení Moravského živnostenského spolku
- čestný člen Prvního moravského rybářského spolku
- založil a od roku 1886 vedl jako předseda Moravský zemský rybářský spolek


poznámky

Jako starosta Starého Brna dal podnět k přeměně zdejší národní školy v měšťanskou a ke zřízení nižší reálné školy. Zasloužil se také o zkvalitnění zdejších trhů.
osoby

Leopold Johann Adam Weeger
zakladatel firmy - otec


partneři

Antonie Franziska Paula Weegerová (Pragerova)
sňatek: 1848 na Starém Brně

Jord


Aktualizováno: 26. 02. 2020