Internetová encyklopedie dějin Brna

Emil Josef Leopold Weeger

  Emil Josef Leopold Weeger


  • * 29.8.1819 Staré Brno (nyní část Brna) – † 2.3.1893 Brno


  • průmyslník v koželužství; komunální politik (starosta Starého Brna); rybníkářský odborník


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Zabýval se zejména novým vynálezem daguerrotypi, o němž také publikoval v odborných časopisech.
   Do otcovy továrny zavedl některá zlepšení a novinky, za něž se mu dostalo uznání živnostníků i odborníků.
   Poradce ministerstva orby pro otázky rybářství a rybníkářství. Jako expert byl pověřen v roce 1872 zpracováním návrhu rybářského zákona.


  • bydliště

   Staré Brno, Křížová/Mendlovo náměstí 16


  • vzdělání

   navštěvoval gymnázium v Brně a v Mikulově,
   dále Klimkowströmův ústav ve Vídni,
   techniku ve Vídni (především přírodní vědy)

  • vyznamenání a pocty

   Zlatý záslužný kříž s korunou


  • zaměstnání

   řádně se vyučil u svého otce koželuhem v roce 1838 a po skončení studií vstoupil do otcovy továrny na Starém Brně čp. 151 (nyní Křížova ulice 16); navštěvoval koželužské podniky i v zahraničí, ve Francii a Anglii,
   v roce 1851 požádal o přenesení továrního oprávnění na sebe, v čemž mu bylo roku 1852 vyhověno,
   provozní kapitál firmy tehdy činil 250 000 zlatých,
   roku 1851 požádal úřady o úřední zkoušku parního kotle ve své továrně,
   později se vzdal podnikání a k roku 1871 byl již uveden jako majitel domu

  • odborné a zájmové organizace

   aktivně se účastnil veřejného brněnského života:
   - v roce 1848 pracoval pro Moravský vlastenecký pomocný spolek (později byl jeho čestným členem)
   - v letech 1850–1868 člen Obchodní živnostenské komory v Brně
   - v letech 1850–1862 působil v městském zastupitelstvu jako člen spolkového výboru
   - v letech 1860–1868 se účastnil práce v Moravském zemském sněmu
   - dlouholetý starosta obce Staré Brno
   - stál u založení Moravského živnostenského spolku
   - čestný člen Prvního moravského rybářského spolku
   - založil a od roku 1886 vedl jako předseda Moravský zemský rybářský spolek


  • poznámky

   Jako starosta Starého Brna dal podnět k přeměně zdejší národní školy v měšťanskou a ke zřízení nižší reálné školy. Zasloužil se také o zkvalitnění zdejších trhů.


  • obrazy

   img19566.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Leopold Johann Adam Weeger
   zakladatel firmy - otec


  • partneři

   Antonie Franziska Paula Weegerová (Pragerova)
   sňatek: 1848 na Starém Brně


  • děti

   Karl Anton Leopold Weeger


  • rodiče

   Leopold Johann Adam Weeger
   Theresie Rosalie Weegerová (Hauptová)


  • sourozenci

   Leopold Eugen Julius Weeger


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 26. 02. 2020

Emil Josef Leopold Weeger. AMB U5 XXV65.