Vladimír Josef Adolf Uxa

* 14.4.1900 Brno – † v 60. letech 20. století


podnikatel ve slévárenství


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno, Plotní 45


zaměstnání

podle společenské smlouvy z roku 1898 se stal jako nejstarší syn veřejným společníkem firmy Brüder Uxa v Brně,
roku 1929 byl soudně částečně zbaven svéprávnosti pro marnotratnost, na základě této skutečnosti byl vyloučen ze zastupování firmy (omezení bylo zrušeno až roku 1934),
poté působil jako majitel továrny a k roku 1948 je uveden jako technický úředníkpartneři

Marie Uxa (Srbová)
sňatek: 1926 v Praze

ulice

Plotní
bydliště


Jord


Aktualizováno: 21. 05. 2020