Doc. MUDr Václav Holub, CSc.

* 26.2.1916 Příbor – † 9.10.1998 Brno


lékař, neurolog, psychiatr specializovaný v dětské neurologii


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, Česká republika


nej...

Brno: v říjnu 1953 vzniklo pod jeho vedením v Krajské dětské nemocnici v Brně Černých Polích první samostatné dětské neurologické oddělení, jehož byl přednostou až do roku 1981


zajímavé okolnosti

V roce 1948 vyslán Ministerstvem školství, věd a umění na půlroční pobyt do Švýcarska, v rámci organisace UNESCO, ke studiu otázek dětské neurologie a psychiatrie, obzvláště problému pomoci a výchovy dětí poškozených válkou.


bydliště

Brno, Kunzova 8


vzdělání

reálné gymnázium v Brně (1935 maturita),
studium medicíny přerušeno uzavřením vysokých škol (listopad 1945 - promoce sub summis auspiciis na Lékařské fakultě Masarykovy university),
1956 - specializace z neurologie I. stupně a z psychiatrie I. stupně; 1958 - specializace z dětské neurologie; duben 1965 - kandidát lékařských věd; únor 1969 - jmenován docentem


dílo

- Publikační činnost:- publikace ve vědeckých časopisech domácích i zahraničních, učebnice, učební texty, skripta, brožury, knihy.
- Přednášel neurologii, psychiatrii, psychopatologii, psychopedickou defektologii a speciální pedagogiku na fakultě lékařské, pedagogické, filosofické i na vyšší zdravotnické škole.
- Přednášel ve vědeckých spolcích, na seminářích, sjezdech neurologických a pediatrických i v činnosti popularizační.


zaměstnání

1945–1953 neurologická klinika Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně (prof. Karel Popek),
v říjnu 1953 vzniklo pod jeho vedením v Krajské dětské nemocnici v Brně Černých Polích první samostatné dětské neurologické oddělení, jehož byl přednostou až do roku 1981


politická orientace

poslanec Obvodního národního výboru Brno III., člen rady a zdravotnické komise, poslanec JmKNV a předseda komise sociálního zabezpečení, člen zdravotní a sociální komise JmKNV


odborné a zájmové organizace

člen poradního sboru neurologické katedry Ústavu pro doškolování lékařů v Praze,
člen komise dětské neurologie při Lékařské společnosti J.E.Purkyně,
člen subkomise pro otázky škol pro mládež s vadným duševním vývojem při Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze,
člen pracovní skupiny pro otázky dětí tělesně, duševně a smyslově vadných při Ministerstvu zdravotnictví v Praze,
člen České společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí


poznámky

Věnoval řadu svých prací a přednášek otázkám školní, pracovní, profesionální integrace a asimilace dětí a mladistvých s neuropsychickými, motorickými poruchami, s mozkovými nádory a s epileptickými projevy.
(Podklady k této osobnosti připravila paní Jitka Varrel, dcera doc. Holuba. Děkujeme.)partneři

Anna Holubová (Šebelová)
sňatek: 6. 3. 1944, Brno


děti

ulice

Kunzova
bydliště


Jis


Aktualizováno: 21. 02. 2020