JUDr. Wolfgang Kusý

* 31.10.1842 Česká Ruda, okres Šumperk – † 31.1.1886 Brno


advokát, říšský a moravský zemský poslanec


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


bydliště

Brno, Údolní 21


vzdělání

gymnázium absolvoval v Olomouci,
poté studoval práva v Praze a Vídni


zaměstnání

po studiích se věnoval soudní praxi a od roku 1872 se jako advokát usadil v Brně,
v roce 1872 byl zvolen poslancem zemského sněmu za obce vyškovské a od roku 1873 až do své smrti byl poslancem říšské rady.


politická orientace

Moravská strana lidová


odborné a zájmové organizace

Brněnská matice školská (v letech 1884–1886 předseda),
Vesna (jednatel)poznámky

Proslul jako výborný řečník. Oceňována byla jeho houževnatost v boji za změnu nespravedlivého volebního řádu rakouského, za české školství a za práva českého lidu vůbec.
partneři

Hermina Anna Kusá (Hlávková)
sňatek: 1872, Brno
(první manželka)
Julie Fantová-Kusá (Kominíková)
sňatek: 1880


ulice

Údolní
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Ms, Menš


Aktualizováno: 26. 01. 2016