Antonio Villa

* 1793 (?) Fratta (Itálie) – † 23.6.1827 Brno, Špilberk


příslušník hnutí italských karbonářů, vězněný na Špilberku v Brně


národnost

italská


příčina úmrtí

vodnatelnost (forma TBC)


bydliště

Fratta,
Brno, Špilberk 1


zaměstnání

statkářpoznámky

Podle zápisu v Kmenové knize (zapsán pod číslem 288) měl v době příchodu na Špilberk 34 roků a byl ženatý.
Popis: „Je velké zavalité postavy, má podlouhlý dolíčkovaný, dobře zbarvený obličej, černé vlasy a vousy, hnědé oči, pravidelný nos a pravidelná ústa. Mluví italsky, trochu francouzsky.“
Pro velezradu odsouzen zvláštní komisí první instance 29. 8. 1820, druhé instance 18. 5. 1821 a lombardsko-benátským senátem k trestu smrti. Císař cestou milosti dne 29. 10. 1821 změnil na 20 let těžkého žaláře. Nástup trestu 24. 12. 1821, příchod na Špilberk 10. 2. 1822, zemřel 23. 6. 1827. Vězněný trpěl vzhledem ke své tělesné konstrukci neustále hladem.
Zaopatřoval jej P. Stephan Paulowitsch, k. k. Hofkaplan in Wien. Tohoto kněze určil speciálně císař ke službě u italských karbonářů vězněných v Brně. Přijížděl sem zejména k vykonání velikonoční zpovědi u italských vězňů a podle potřeby i jindy. U samotných Italů, ale také u správy věznice nebyl oblíbený. Zejména upadl v podezření, že zneužívá důvěru vězněných a zjištěné informace donáší do Vídně, což potvrzoval i fakt, že vždy po jeho odjezdu přijela speciální kontrola z Vídně, která odhalila některá drobná ulehčení, kterých se dostalo italským vězňům.
Pohřeb se konal 25. 6. 1827.
Podle archivních pramenů v době jeho věznění na Špilberku žili oba rodiče, dále měl bratra, manželku Mariannu a syny.osoby

Franz Sturm
Fr. Sturm pohřbíval A. Villu


partneři

rodiče

ulice

Špilberk
místo úmrtí


osoba na objektech

Italové zemřelí na Špilberku
pomník: Špilberk - park 0/02 karbonáři a Mladá Itálie
pamětní deska: Špilberk 1 - chodba expozice /01


stavby

park Tyršův sad
Kounicova
místo posledního odpočinku
Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210
politický vězeň, který zde zemřel


Menš


Aktualizováno: 09. 06. 2021