Moriz Wilhelm Trapp

* 24.1.1825 Vodňany – † 27.5.1895 Brno


historik, umělecký historik, kurátor památek


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

znamenitý kreslíř, malíř erbů, kaligraf, znalec květin


vzdělání

Karlova univerzita v Praze - studium historie a starověku


dílo

zobrazit


zaměstnání

vychovatel ve šlechtických rodinách (mj. u hraběte Emanuela Dubského na zámku v Lysicích),
Františkovo muzeum v Brně (dnes MZM):
- od roku 1859 adjunkt kustoda
- od roku 1864 zástupce kustoda
- od roku 1867 kustod
(díky němu byla dne 11. 12. 1883 zveřejněna a zpřístupněna knihovna muzea široké veřejnosti, 1. 4. 1884 přebírá péči o knihovnu jeho spolupracovník Wilhelm Schram)


odborné a zájmové organizace

Moravská hospodářská společnost (23 let sekretářem historicko-statistické sekce, člen zahradnické sekce),
korespondující člen archeologické sekce Muzea království českého a Moravského zemského archivu,
Anthropologická společnost ve Vídni,
Vídeňský spolek archeologický,
Moravský spolek včelařský a Německý dům v Brně


poznámky

Syn městského lékárníka ve Vodňanech. Trappova rodina pocházela z Darmstadtu.
Po ukončení studií svůj vědecký zájem o historii, archeologii a umělecké památky prohluboval i studijními cestami po Německu, Francii a Itálii. Definitivní jmenování kustodem Františkova muzea obdržel v roce 1867.
Byl konzervátorem a od roku 1875 kurátorem Ústřední komise pro zachování uměleckých a historických památek.
Je autorem výstav o baronu Trenckovi a o plánech města Brna. Články publikoval v Notizen - Blatt der historisch - statistischen Section der k. k. mährisch - schlesischen Gesellschaft (1856–1882), Mittheillungen der k. k. Central - Comission zur Erforschung der Baudenkmale (1865–1866), Památkách archeologických a místopisných (1855–1864).
Spolupracoval též na Riegrově Slovníku naučném. Většinu prací napsal německy, některé vědecké články psal i česky.
osoby

Emanuel Oldřich Jan Nepomuk Dubský
pověřil T. výchovou dětí a zpracováním dějin rodu Dubských Erwin Anton Anna Dubsky
byl jeho žákem na zámku v Lysicích Albin Heinrich
spolupracovník ve Františkově muzeu Jan Knies
přítel Wilhelm Schram
spolupracovník ve Františkově muzeu


sourozenci

objekty

klečící karyatidy
sochařská realizace: Česká 6/02 socha Panny Marie Křtinské
sochařská realizace: Zábrdovická 0/01


Menš


Aktualizováno: 31. 08. 2022