Internetová encyklopedie dějin města Brna

Ernst Wiesner

  Doc. akad. arch. Ernst Wiesner, Dr. h. c.


  • * 21.1.1890 Malacky (Slovensko) – † 15.7.1971 Liverpool (Velká Británie)


  • architekt; čestný doktor Masarykovy univerzity


  • zajímavé okolnosti

   V březnu 1939 byl Wiesner nucen Československo opustit. Zbytek života strávil ve Velké Británii, kde se věnoval především pedagogické činnosti na školách architektury v Oxfordu a Liverpoolu.


  • bydliště

   Malacky, čp. 247 (Slovensko)

   Brno:
   - Pekařská 10
   - Ottgasse (dnes Ponávka 9)
   - Stadthofplatz (dnes Šilingrovo náměstí 3)
   - Rennergasse (dnes Běhounská 4/6)
   - Beischlägergasse (dnes Antonína Slavíka 10)
   - Franz-Josef-Strasse (dnes Francouzská1)
   - Bäckergasse (dnes Pekařská 10)

   Velká Británie:
   - Londýn, 8 Grosvenor Place
   - Liverpool, 3 York Avenue


  • vzdělání

   1901–1905 Zemská vyšší reálná škola v Brně (dnešní Husova ulice č. 12),
   1905–1909 stavební odbor Vyšší průmyslové školy v Brně (dnes náměstí 28. října 1),
   1909–1910 K. K. Technische Hochschule ve Vídni (dnes Technische Universität Wien),
   1910–1913 Mistrovská škola architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni (ateliér F. Ohmanna)

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita (1969)

  • vyznamenání a pocty

   Master of Architecture,
   stříbrná medaile Univerzity J. E. Purkyně v Brně (1966),
   Pamětní medaile k 50. výročí vzniku republiky (1968),
   čestný doktorát Univerzity J. E. Purkyně v Brně (1969)


  • dílo

   zobrazit BRNO:

   (poznámka: názvy ulic a orientační čísla odpovídají dnešnímu stavu)

   1919 (návrh), 1920 (realizace)
   činžovní vila velkoobchodníka a průmyslníka W. Gutmanna - Údolní 58 (tzv. Gutmannův dům – první samostatná Wiesnerova práce se složitějším stavebním programem)

   1920
   návrh na regulaci a zastavění pozemků mezi Mozartovou a Beethovenovou ulicí

   1920–1922
   adaptace dvorního křídla na vlastní byt s ateliérem - Pekařská 10

   1921–1922(?)
   administrativní budova Moravské zemské životní pojišťovny – Mozartova 3

   1923–1925
   administrativní budova České banky Union – Beethovenova 4

   1924–1926
   vila ředitele České banky Union E. Münze – Hroznová 19

   1925–1926
   rodinný dům obchodního ředitele Telefonní a elektrické společnosti v Brně W. L. Steina – Barvičova 25

   1925–1927
   částečná přestavba nájemného domu a kavárna Esplanade - Rooseveltova 7 (jedna z nejoriginálněji řešených brněnských kaváren meziválečného období, dnes už neexistující)

   1925–1930
   krematorium – Jihlavská 1 (ústřední myšlenkou tohoto Wiesnerova díla je „rozdělení (sled) celého pohřebního pochodu“, což se projevuje v symetrické ryze utilitární dispozici, založené na přísné adici logicky rozčleněných a funkčně oddělených prostor)

   1926
   soutěžní návrh na hotel - Divadelní 3 (původní projekt nerealizován, v březnu v roce 1928 nedokončenou stavbu koupila od soukromé majitelky Moravská zemská životní pojišťovna – pravděpodobně pro nestabilní terénní podloží se změnil počet podlaží a i po ukončení stavby došlo k několika podstatným stavebním úpravám)

   1926–1929, 1933, 1936
   obytný, obchodní a administrativní dům Moravské zemské životní pojišťovny s kavárnou a kinem Kapitol (tzv. palác Morava) - Divadelní 3

   1928
   rodinný dvojdům v  kolonii Nový dům - Bráfova 109, 111 (patrně první akce, při níž se Wiesner setkal s B. Fuchsem)

   1928–1929
   vila W. V. Neumarka - Vinařská 38

   1928–1930
   administrativní budova s byty a obchody Moravské banky – náměstí Svobody č. 21 (společně s Bohuslavem Fuchsem),

   1928–1930
   vila G. Haase - Lipová 43

   1931–1932
   nájemný dům družstva Freundschaft - Rybářská 10

   1934
   rodinný dům H. Weiglové - Kalvodova 2

   1935–1936
   přestavba a nadstavba tzv. Doretova dvora pro Moravskou zemskou životní pojišťovnu - Malinovského náměstí 4.


   MIMOBRNĚNSKÉ STAVBY:
   1923–1925
   správní budova Žilinské a Ladecké portlandcementové továrny, Bratislava – Gunduličova 8

   1930–1931
   rodinný dům, Praha-Smíchov, ul. U Mrázovky 7 (jediná Wiesnerova realizace na území Prahy)

   1933
   rodinný dům JUDr. L. Weinbergeraa, Hranice na Moravě, Farní 42

   1934, 1937
   úprava interiérů tzv. Větší synagogy, Boskovice, ul. Ant. Trapla

   1935
   přestavba hotelu Kulm, Arosa (Švýcarsko)

   1935–1936
   poštovní a telegrafní úřad, Šumperk, Tř. gen. Svobody 13

   1935–1938
   úpravy textilní továrny Landesmann a Kornhaber, Bielsko, ul. Czechowa 22 (Polsko)

   1936–1938
   chlapecká obecná škola, Boskovice, náměstí 9. května 8 (s A. Liebscherem)

   1936–1938
   úpravy továrny na výrobu elektromotorů a tkalcovských strojů Georg Schwabe, Bielsko, ul. Grazyńskiego (Polsko)

   1936–1938
   úpravy textilní továrny Kazimierze Kohna, Lodž (Polsko)

   1937–1938
   sportovní hotel Peraton, Kitzbühel (Rakousko).


   NEREALIZOVANÉ SOUTĚŽNÍ NÁVRHY:
   1928
   Česká eskomptní banka – Praha, náměstí Republiky

   1930
   kino Elektra – Plzeň, Škroupova 3

   1930
   Všeobecný penzijní ústav – Brno, Burešova 20 (s B. Fuchsem)

   1930
   Nejvyšší soud – Brno, Husova ulice

   1930
   Jubilejní úrazová nemocnice – Brno, Ponávka 6

   1930
   Německá Masarykova lidová univerzita – Brno, Janáčkovo náměstí 2c

   1932
   Úřední budova města Brna – Husova ulice (s B. Fuchsem a J. Kumpoštem).


  • zaměstnání

   1913–1914 asistent v ateliéru F. Ohmanna ve Vídni (1914–1918 vojenská služba v Polsku, Dalmácii a jižním Tyrolsku u ženijního pluku, který stavěl zničené mosty a lanovky pro dopravu vojáků i materiálu),
   1918–1919 projektant na ministerstvu války ve Vídni,
   1919–1939 samostatný projektant v Brně (v roce 1939 emigroval do Velké Británie),
   1939–1945(?) samostatný architekt v Londýně (architektonické práce pro československou exilovou vládu),
   1945–1948 samostatný architekt v Londýně (architektonické práce pro velvyslanectví ČSR, v letech 1947 a 1948 krátce pobýval v Brně),
   1948–1950 asistent a vedoucí učitel 4. ročníku na Škole architektury a stavebnictví v Oxfordu,
   1950–1955(?) docent oboru pozemních staveb a konstrukcí na Škole architektury univerzity v Liverpoolu,
   1955(?)–1971 samostatný projektant v Liverpoolu

  • odborné a zájmové organizace

   umělecká sekce Německé společnosti pro vědu a umění v Brně,
   Sdružení architektů (Sdružení stavební tvorby),
   Gemeinde der deutschen Architekten,
   Brněnský Devětsil,
   Československá skupina CIAM,
   Poradní regulační sbor pro Velké Brno,
   Spolek stavebních techniků


  • hrob

   Allerton R. C. Cemetery, Liverpool (hrob dnes asi zrušen)

  • pojmenováno

   v rámci projektu „807 hrobů holocaustu“ byla 25. 5. 2010 na Židovském hřbitově v Brně dokončena rekonstrukce hrobu jeho matky Berty (1864–1939) a na náhrobku připomenuta i vzpomínka na Ernsta Wiesnera


  • poznámky

   Wiesnerova tvorba má zásadní význam především pro počátky brněnské moderní architektury. Zejména jeho rané práce totiž předznamenaly jeden z nejdůležitějších stylových proudů, z něhož pak mohly vyrůstat nové koncepce.
   Ve 30. letech 20. století jeho díla sice poněkud ztratila na své dřívější přesvědčivosti, nicméně širokým typologickým spektrem i zdrženlivým monumentalismem položila spolehlivé základy pro rozvoj Brna jako moderního velkoměsta.


  • obrazy

   img0231.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Dve krematória"
   "Brněnský architekt Ernst Wiesner v meziválečné Jihlavě"
   "Dotkli se Brna. Memoáry, vyprávění a hold osobnostem, které přispěli k jedinečnosti našeho města"
   "Hranická architektura 1815–1948"
   "K počátkům tvorby Arnošta Wiesnera. (Adaptace bytu s ateliérem na Pekařské ulici v Brně)"
   "Projděte se Brnem s čestnými doktory"
   "Vládní vila"
   "Münzově vile hrozí demolice. Kvůli statice"
   "Doktoři honoris causa naší univerzity. Arnošt Wiesner"
   "Čestní doktoři věd naší almae matris"
   "Slavné brněnské vily"
   "Brněnští židovští architekti 1919–1939"
   "Ernst Wiesner 1890–1971"
   "O nové Brno. Brněnská architektura 1919–1939"
   "Arnošt Wiesner"
   "Arnošt Wiesner a Brno"
   "Arnošt Wiesner: Norma a tvorba"
   "Arnošt Wiesner a Brno"
   "Arnošt Wiesner 1890–1971. Architektonické dílo"
   "Ernest Wiesner + "
   "Arnošt Wiesner a Brno"
   "Brněnská architektura 1919–1928"
   "Arnošt Wiesner"
   "Ernest Wiesner - Brünn"
   "Die Arbeiten Ernest Wiesners"
   "Künstlerische Probleme unserer Zeit. Aus einem Gespräch mit dem Architekten Ernest Wiesner"
   "Dílo architekta Arnošta Wiesnera čili úvaha o racionalismu v architektuře"
   "Architekt Ernest Wiesner"


  • osoby

   Samuel Beran
   klient (stavebník) Wilhelm Gutmann
   bydlel v domě, který E. Wiesner navrhl Gustav Haas
   majitel vily navržené E. Wiesnerem Leopold Hannak
   klient E. Wiesnera (Hannakova kavárna) Vladimír Hudec
   Vl. Hudec byl stavitelem vily, kterou v Hranicích navrhl E. Wiesner
   další osoby (9)...
   Walter Villiers Neumark
   klient E. Wiesnera Willy Leo Stein
   nechal si vystavět vilu na Barvičově ulici podle jeho projektu Andrew (André, Endre) Steiner
   Alfred Stiassni
   majitel vily, kterou navrhl arch. Ernst Wiesner Alois Strompf
   klient architekta Siegfried Strompf
   klient architekta Hubert Svoboda
   autor projektu stavby na Staré ulici, dům stavěla firma Huberta Svobody Jaroslav Valenta
   přátelé a spolupracovníci Hermine Weigl
   majitelka Wiesnerem projektovaného domu


  • partneři

   Eva-Maria Wiesnerová


  • rodiče

   Alfred Wiesner
   Berta Wiesner (Winterová)


  • sourozenci

   Gustav Wiesner
   Mathilda Schlesinger (Wiesner)
   Erwin Wiesner
   Robert Wiesner


  • ulice

   Antonína Slavíka
   bydliště Pekařská
   bydliště Běhounská
   bydliště Francouzská
   bydliště Šilingrovo náměstí
   bydliště
   další ulice (1)...
   Ponávka
   bydliště


  • osoba na objektech

   E. Wiesner
   pamětní deska: Beethovenova 4/02


  • stavby

   Krajské státní zastupitelství v Brně
   Beethovenova, Mozartova 3/18
   autor projektu
   palác Morava (Kapitol)
   Divadelní, Kobližná, Malinovského náměstí 3/603
   autor projektu přestavby budovy
   Palác Morava
   Divadelní 3/603
   autor projektu budovy
   Vila Stiassni
   Hroznová 14/82
   autor projektu
   Vila Münz
   Hroznová 19/86
   architekt

   další stavby (9)...
   Krematorium města Brna
   Jihlavská 1/756
   autor projektu
   Haasova vila
   Lipová 43/248
   architekt
   Dům odborových služeb MSDU OS
   Malinovského náměstí 4/603(
   autor projektu budovy postavené v letech 1926–1928
   Prodejna obuvi B. L. Popper
   Masarykova 16/404
   autor návrhu prodejny
   Moravská banka
   náměstí Svobody 21/92
   architekt, zejména interiérů stavby
   Kavárna Esplanade
   Rooseveltova 7/607
   architekt
   Bytový dům družstva Freundschaft
   Rybářská 10/575
   autor projektu
   Gutmannův obytný dům
   Údolní 58/375
   architekt
   Vila Neumark
   Vinařská 38/240
   architekt


  • události

   3. 7. 2015
   Zpřístupnění obnovené zahrady vily Stiassni
   architekt vily, zřejmě se podílel i na kompozičním schématu zahrady
   16. 12. 2014
   Výstava Brno/město s duchem Bauhausu
   jeden z předních brněnských architektů
   14. 12. 2014
   Znovuotevření vily Stiassni po rekonstrukci
   autor původního projektu vily
   9. 7. 2012
   Výstava Osobnosti brněnské architektury 25. 5. 2010
   Dokončení rekonstrukce hrobu rodiny Wiesnerovy
   na židovském hřbitově v Brně mu byla umístěna vzpomínka na hrobě jeho matky

   další události (1)...
   6. 4. 1930
   Slavnostní otevření krematoria v Brně
   architekt, účastník slavnosti otevření


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Lk, Menš


Aktualizováno: 02. 02. 2019

Ernst Wiesner, kolem r. 1965. Fotografie ze soukromého archívu.