Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Cibulka

  Prof. Ing. Josef Cibulka, CSc.


  • * 12.11.1923 Brno – † 20.2.1999


  • vysokoškolský pedagog, vedoucí katedry obecné elektrotechniky VUT v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   držitel nejvyššího drážního vyznamenání: „Nejlepší drážní pracovník v roce 1960“


  • bydliště

   Brno, Gorkého 60


  • vzdělání

   Obecná škola Troubsko u Brna (5 tříd, rok ukončení 1935),
   Reálné gymnázium Brno, Poříčí 31 (ukončeno v roce 1939),
   Vyšší průmyslová škola elektrotechnická, Praha 16 (1943 maturita),
   ČVUT Praha - Fakulta elektrotechnická (specializace: výroba, rozvod a užití el. energie) - 1959 státní zkouška,
   kandidatura technicko-vědní -  Strojní a  elektrotechnická fakulta VŠD v Žilině, ukončeno v roce 1967 (Dizertační práce na téma: Výměnný systém a jeho aplikace v elektrické trakci),
   habilitace pro obor obecná elektrotechnika (ukončeno v roce 1969 - zisk titulu docent),
   kurz pro přípravu na maturitu učitelských ústavů, Praha (ukončeno v roce 1945)

   nedokončená studia:
   - UK Praha, Pedagogická fakulta - obor matematika a fyzika (dálkové studium, přerušeno - přechod na ČVUT 1952 zanechání studia


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Učitelská způsobilost pro výuku na odborných školách v roce 1944,
   1943–1945 Odborná škola elektrotechnická, Praha 19 - odborný učitel,
   1945–1946 Elektrárna Jáchymov, vedoucí elektrárny,
   1946 Elektrárna Mariánské Lázně, vedoucí oblasti,
   1946–1954 odborné školy Karlovarského kraje (Cheb, Mariánské Lázně, Sokolov) - odborný učitel, ředitel,
   1954–1957 Vědecko-výzkumný ústav dopravní, Praha - inženýr,
   1957–1963 Ministerstvo dopravy, Praha - vedoucí inženýr,
   1963–1969 Ministerstvo dopravy, Brno, projekčně konstrukční vývojové pracoviště
   lokomotivního hospodářství a elektrotechniky - náčelník,
   1963–1964 externí vyučující na VŠD v Žilině, fakultě strojní a elektrotechnické (1 hodina týdně),
   1969 školitel aspirantů v oboru stavba dopravních strojů a zařízení,
   1969-1973 docent a vedoucí katedry VUT Brno, Fakulta strojní (byl první vedoucí nově vzniklé katedry),
   1971 soudní znalec pro otázky elektrotechniky, energetiky a elektrotechnické trakce (1. 8. 1974 – 1. 11. 1979 vedoucí)
   1975–1976 hlavní projektant útvaru generálního projektanta,
   od 1. 7. 1980 vědecký pracovník v laboratoři počítacích strojů,
   1990 profesor v oboru silnoproudé elektrotechniky,
   VUT, Katedra pedagogiky a humanitních věd - od 1. 9. 1991 vedoucí,
   31. 12. 1991 odchod do důchodu

  • odborné a zájmové organizace

   člen koordinační komise fakulty strojní VUT v Brně (1972)


  • poznámky

   V roce 1943 absolvoval odborný kurz o uzemňování.
   V květnu 1945 bojoval na barikádách v Praze.
   V roce 1970 získal svářečský průkaz.

   Trestně stíhán 1973 ve věci porušování v provozu socialistické organizace (vyloučen pro stranickou pasivitu a politické nezvládnutí podniku, byl označen jako kolaborant) – vyšetřování zastaveno díky prezidentské amnestii.

   Znalosti z oboru jakosti a spolehlivosti výrobků a zařízení.
   Znalost cizích jazyků: němčina, ruština, angličtina.

   Aktivista v Ústředním výboru Československého Spisovatele.
   Vědecká způsobilost v odvětví elektrárenství, elektrická trakce a elektroenergetika v dopravě a provoz a údržba elektrických vozidel/lokomotivy, jednotky/ a údržbářství a opravárenství vůbec v železniční trakci i všeobecně.

   Přednášková činnost: Robotizace výrobních procesů.


  • obrazy

   img18936.jpg


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Josef Cibulka"


  • partneři

   Vlasta Cibulková (Rattayová)
   sňatek: 17. 7. 1948 Věra Malinová
   sňatek: 1943 (1947 rozvod)


  • děti

   Věra Cibulková-Černá
   Martin Cibulka
   Vlastimil Cibulka
   Bohuslava Cibulková


  • ulice

   Gorkého
   bydliště


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 15. 02. 2020