Hans (Johann Florian) Felkl

* 29.4.1886 Lavičné/Neu Bielau (okres Svitavy, Rakousko-Uhersko) – † 13.1.1975 Grünwettersbach (Baden-Württemberg, SRN/Spolková republika Německo)


učitel, vlastivědný pracovník, kronikář, hudebník


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

v obou světových válkách se dostal do ruského zajetí


bydliště

Brno:
- 1920–1923 Neugasse 1, dnes Kšírova
- 1925 Brückengasse/Mostní 109, dnes Kšírova
- 1930–1934 Alte Gemeinde/Stará Osada 13, dnes Sokolova


vzdělání

absolvent C. k. německého učitelského ústavu v Brně (K. k. deutsche Lehrerbildungsanstalt in Brünn) –1905


jiné pocty

Kulturní cena Hřebečska (Schönhengster Kulturpreis),
"Grosse goldene Ehrennadel",
zlatá medaile "Verdient um die Heimat durch Treue und Tat"


dílo

zobrazit


zaměstnání

učitel v Dolních Heršpicích (v matrice z roku 1924 uveden jako učitel v Horních Heršpicích),
1933–1942 Pestalozziho chlapecká obecná škola v Brně,
1942–1945 vrchní učitel na Pestalozziho dívčí obecné škole v Brně.


odborné a zájmové organizace

Bundesgruppe des Bundes der Deutschen in Südmähren in Unter Gerspitz,
Deutsche Schulvereinsortsgruppe,
Sängerriege (pěvecký spolek),
Deutscher Turnverein (tělovýchovný spolek),
spolupracovník německého muzea v Želešicích u Brna,
zakladatel a předseda vysídleneckého spolku v Karlsruhe,
spolupracovník spolku Heimatverband der Brünner e. V. und der Brünner Sprachinselgemeinden e. V.


poznámky

Pocházel ze starého selského rodu ze Svitavska. Mnoho let působil jako učitel na nižších stupních škol v tzv. brněnském jazykovém ostrově. Zároveň přispíval jako spolupracovník do novin, kalendářů, ročenek, čítanek, čtvrtletníků a mnoha dalších publikací.
Tematicky se věnoval především problematice etnografie a lidové kultury. Stal se členem mnoha německých sdružení, spolků a orchestrů v Československu.

Po vynuceném odchodu do Grünwettersbachu (Spolková republika Německo) zde založil a vedl místní spolek vyhnanců, zasloužil se o vybudování tzv. Ostlandkreuzu (kříže postaveného v Geislingenu an der Steige jako připomenutí válečných a poválečných osudů Němců z východní Evropy).
V rámci vysídlenecké komunity byl častokrát oceněn za vynikající práci v oblasti uchovávání kulturního dědictví staré vlasti.


prameny, literatura

zobrazit


partneři

Anna Felklová (Langová)
sňatek: 4. 5. 1924
ulice

Sokolova
bydliště Kšírova
bydliště


Studentský záznam


Aktualizováno: 24. 04. 2020