MUDr. Erich Traub

* 22.4.1908 Brno – † 1988 Sydney (Austrálie)


lékař v Brně
dítě osobnosti: MUDr. Emil Traub


bydliště

Brno:
- Augustinská 19
- Giskrova 29
- Mášova 23a (1948),
Sydney (Austrálie)


vzdělání

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1932 titul MUDr., studium zahájil na LF NU v Praze)


zaměstnání

dětský lékařpoznámky

Za války se mu podařilo díky švagrovi Emilovi skrývat a tak přežít. Po válce odjeli společně s manželkou Marií na vystěhovalecký pas do Austrálie. Jako lékař navštěvoval hodně lékařských kongresů po celém světě. Byl to velmi laskavý a velkorysý člověk.
V roce 2008 byl jeho popel spolu s popelem manželky Marie převezen do Brna a uložen na ÚH.
(Informace doplnil jeden ze čtenářů naší encyklopedie, děkujeme.)


prameny, literatura

osoby

partneři

Marie Traubová (Konečná)
sňatek: 7. 3. 1940, Brno (kostel sv. Tomáše); církevní sňatek, občanský sňatek se konal 12. 7. 1937 v Brně u městské radysourozenci

ulice

Augustinská
bydliště (dnes Jaselská) Giskrova
bydliště doložené v roce 1940 (dnes Kounicova)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš, Kal


Aktualizováno: 27. 06. 2020