Internetová encyklopedie dějin města Brna

Karel Ohnesorg

  prof. PhDr. Karel Ohnesorg, DrSc.


  • * 11.3.1906 Praha – † 15.12.1976 Brno


  • fonetik a romanista


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Těžištěm vědecké práce K. Ohnesorga spočívalo v tehdy značně progresivní experimentální fonetice, ale především ve studiu dětské řeči, kde se mu nebývale podařilo spojit teorii s praxí, konkrétně fonetiku s logopedií.
   Významná byla mimo vědecké i pedagogická činnost profesora Ohnesorga. Pod jeho dohledem bylo vyškoleno několik tisíc logopedických asistentů.


  • vzdělání

   FF UK v Praze - obory latina a francouzština (v roce 1948 zisk titulu docent),
   FF MU v Brně (v roce 1958 jmenován profesorem)


  • dílo

   zobrazit - O mluvním vývoji dítěte (198)
   - Fonetická studie o dětské řeči (1948)
   - Druhá fonetická studie o dětské řeči (1959)

   Publikoval články v domácích i zahraničních odborných časopisech.


  • zaměstnání

   od roku 1928 výuka latiny a francouzštiny na středních školách v Praze,
   od roku 1929 zároveň pokračoval na FF UK v Praze (mimořádný posluchač kurzů fonetiky u prof. Chlumského, od roku 1936 nehonorovaný asistent),
   v roce 1939 přenesl fonetickou laboratoř prof. Chlumského do Gramofonického archívu tehdejší České akademie věd a umění z důvodu uzavření českých vysokých škol,
   v první polovině 50. let na FF UK v Praze přednášel a vedl semináře z fonetiky a zároveň přednášel i na univerzitě v Olomouci a vedl tam fonetickou laboratoř,
   od roku 1954 na FF MU v Brně (přednášející, od roku 1955 vedl fonetickou laboratoř založenou E. Šrámkem),
   v roce 1957 se do Brna přestěhoval a působil na univerzitě, kde až do roku 1962 vedl fonetickou laboratoř,
   JAMU v Brně - mluvní výchova mladých herců


  • prameny, literatura

   zobrazit "Profesor Karel Ohnesorg"


  • autor

   hub


Aktualizováno: 07. 04. 2016