prof. JUDr. František Bilovský

* 25.11.1876 Držovice (okres Prostějov) – † 6.11.1956 Brno


profesor věd právních, právník; v letech 1924–1925 děkan oboru hospodářského a v letech 1926–1927 rektor Vysoké školy zemědělské v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Držovice čp. 63 (rodný dům),
Brno, V černých polích 35


vzdělání

C.k. české vyšší gymnázium v Brně (1895 maturita),
1895–1901 Právnická fakulta Univerzity Karlovy (19. 10. 1901 promoce)


dílo

- Zemědělské zákony a politika. Brno 1929.
- Otázka vydání zákona o dobytčích zástavních listech. Praha 1934 (text přednášky pronesené 9. 2. 1934).
- Základy práva veřejného. Brno 1920, Brno 1938 (2. rozšířené vydání).
- Ochrana celistvosti selských statků. Praha 1940.
- Zemědělství. Brno 1948 (Separát ze Slovníku veřejného práva).


zaměstnání

auskultant vrchního soudu v Brně,
v roce 1907 byl přijat k Moravskému zemskému výboru, kde byl činným v zemědělském referátě, obor zemědělské školství, výzkum a zákonodárství,
Vysoká škola zemědělská v Brně:
- od roku 1920 suploval přednášky z právních oborů
- 19. dubna 1922 jmenován řádným profesorem pro právo soukromé, veřejné a pro zákony zemědělské a politiku


odborné a zájmové organizace

Československá akademie zemědělská,
Právnická jednota moravská,
Syndikát zemědělských novinářů a spisovatelů,
komise pro II. státní zkoušku na hospodářském oboru školy zemědělské,
zkušební komise pro obor učitelství na zemědělských a lesnických školách v Brně
partneři

Anežka Bilovská (Koutná)
sňatek: 19. 8. 1912
ulice

V černých polích
bydliště (dnes Černopolní)


Menš, PeDro, LucKub


Aktualizováno: 21. 06. 2023