prof. Dr. Ing. Josef Knop, DrSc.

* 20.5.1885 Mladá Vožice (okres Tábor) – † 11.3.1964 Brno


profesor organické, anorganické a analytické chemie; v letech 1932–1933 rektor Vysoké školy zemědělské v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

zakladatel katedry chemie na Vysoké škole zemědělské v Brně


bydliště

Brno, Hansmannova 4


vzdělání

gymnázium na Královských Vinohradech v Praze,
Česká vysoká škole technická v Praze - chemický odbor (1910 absolvent)


vyznamenání a pocty

Řád práce


jiné pocty

člen korespondent ČSAV


dílo

je autorem cca 50 publikací


zaměstnání

od roku 1914 Česká vysoká škola technická v Praze - ústav chemie,
od roku 1919 VŠZ v Brně:
- ústav chemie - vědecký pracovník (1919 mimořádný a 1927 řádný profesor)
- 1925–1926 děkan hospodářského odboru
- 1932–1933 rektor
- 1936–1937 a 1946–1947 děkan lesnického odboru
- 1949–1950 prorektor
- 1952–1953 děkan agronomické fakulty


odborné a zájmové organizace

Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
Masarykova akademie práce,
Moravskoslezská akademie přírodních věd,
Československá akademie věd,
Československá chemická společnost,
Societé Suisse de Chimiepoznámky

Jako analytický chemik pracoval v oblasti oxidoredukčních indikátorů, z nichž některé také objevil.
Do analytiky zavedl některá organická barviva, která studoval pomocí spektrální analýzy a vypracoval nové titrační metody, které našly uplatnění v průmyslu.
osoby

Miloslav Jakeš
asistent


ulice

Hansmannova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jis, MŠ, PeDro


Aktualizováno: 26. 04. 2022