prof. Dr. Ing. Josef Prokš, DrSc.

* 20.3.1892 Praha – † 19.12.1974 Brno


profesor mlékařství; v letech 1946–1947 a 1947–1948 rektor Vysoké školy zemědělské v Brně


zajímavé okolnosti

Za války převzal po prof. Grohovi péči o Masarykův podpůrný fond - organizoval podporu vězněných vysokoškoláků a studentů středních škol, jejichž otcové byli uvězněni nebo popraveni.


bydliště

Brno, Bayerova 8


vzdělání

česká reálka v Praze,
Česká vysoká škola technická v Praze - zemědělský odbor


dílo

- vybudoval Laktologický ústav, který byl od prosince 1939 do ledna 1943 otevřen pro vědeckou činnost
- v době svého funkčního období se staral především o poválečnou obnovu zničené vysoké školy
- v průběhu let 1923–1962 se aktivně účastnil všech mezinárodních mlékařských kongresů


zaměstnání

působil na VŠZ v Brně a na Fakultě potravinářské technologie VŠCHT v Praze


odborné a zájmové organizace

Kounicovy studentské koleje (předseda spolku),
Československá biologická společnost (v letech 1952–1954 předseda),
Spolek pro komorní hudbu v Brně (spoluzakladatel a předseda),
Československá akademie zemědělská,
Moravská akademie přírodních věd,
Spolek pro komorní hudbu v Brně (spoluzakladatel a předseda)


poznámky

Osobní vzpomínka jednoho ze studentů (Ing. Pavla Parsche):
"Se jménem prof. Prokše se pojí i má osobní vzpomínka, neboť jsem měl tu čest být jeho posledním posluchačem, kterému vedl diplomovou práci v roce 1963 na mlékárenské katedře FPT VŠCHT. Byl to skutečný vědec, vynikající odborník, skvělý pedagog a navíc pravý gentleman.
Vzpomínky na pana profesora Prokše i po zmíněných 53 letech jsou stále živé, silné a krásné."prameny, literatura

ulice

Bayerova
bydliště


Jis, Han, Mika, PeDro


Aktualizováno: 19. 09. 2022