Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Prokš

  prof. Dr. Ing. Josef Prokš, DrSc.


  • * 20.3.1892 Praha – † 19.12.1974


  • profesor mlékařství; v letech 1946–1947 a 1947–1948 rektor Vysoké školy zemědělské v Brně


  • bydliště

   Brno, Bayerova 8


  • odborné a zájmové organizace

   Kounicovy studentské koleje (předseda spolku),
   Československá biologická společnost (v letech 1952–1954 předseda)


  • poznámky

   Osobní vzpomínka jednoho ze studentů (Ing. Pavla Parsche):
   "Se jménem prof. Prokše se pojí i má osobní vzpomínka, neboť jsem měl tu čest být jeho posledním posluchačem, kterému vedl diplomovou práci v roce 1963 na mlékárenské katedře FPT VŠCHT. Byl to skutečný vědec, vynikající odborník, skvělý pedagog a navíc pravý gentleman.
   Vzpomínky na pana profesora Prokše i po zmíněných 53 letech jsou stále živé, silné a krásné."


  • obrazy

   img10189.jpg


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Galerie brněnských osobností"


  • ulice

   Bayerova
   bydliště


  • autor

   Jis, Han, Mika


Aktualizováno: 18. 05. 2020

Josef Prokš, předseda spolku Kaunicovy studentské koleje. Zdroj: XXXII. výroční zpráva o činnosti spolku Kaunicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně za správní rok 1946, V Brně 1947, nestránkováno.