prof. Dr. Ing. Josef Prokš, DrSc.

* 20.3.1892 Praha – † 19.12.1974


profesor mlékařství; v letech 1946–1947 a 1947–1948 rektor Vysoké školy zemědělské v Brně


bydliště

Brno, Bayerova 8


odborné a zájmové organizace

Kounicovy studentské koleje (předseda spolku),
Československá biologická společnost (v letech 1952–1954 předseda)


poznámky

Osobní vzpomínka jednoho ze studentů (Ing. Pavla Parsche):
"Se jménem prof. Prokše se pojí i má osobní vzpomínka, neboť jsem měl tu čest být jeho posledním posluchačem, kterému vedl diplomovou práci v roce 1963 na mlékárenské katedře FPT VŠCHT. Byl to skutečný vědec, vynikající odborník, skvělý pedagog a navíc pravý gentleman.
Vzpomínky na pana profesora Prokše i po zmíněných 53 letech jsou stále živé, silné a krásné."prameny, literatura

Ostatní literatura

"Galerie brněnských osobností"


ulice

Bayerova
bydliště


Jis, Han, Mika


Aktualizováno: 18. 05. 2020