prof. Ing. et Ing. Zdeněk Šteffl, DrSc.

* 7.12.1914 Velký Beranov (okres Jihlava) – † 9.5.2007 Brno


profesor mechanizace zemědělské výroby; v letech 1976–1985 rektor Vysoké školy zemědělské v Brně


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


bydliště

Brno-Starý Lískovec, Elišky Přemyslovny 64 (1948)


vzdělání

české reformní gymnázium (1932 absolvent),
Česká vysoká škola technická v Brně - obor strojní inženýrství a elektroinženýrství


dílo

Zaměřil se na konstrukci a výrobu technických strojů, na otázky jejich provozní spolehlivosti a jejich využití ve velkovýrobních technologiích živočišné výroby. Jeho rektorské období je spjato s vybudováním cvičeben pro mechanizační obor v areálu Brno-Pisárky, se zaváděním výpočetní a didaktické techniky a s podporou automatizovaných systémů řízení.


zaměstnání

od roku 1952 se stal odborným asistentem Strojnického ústavu na VŠZ v Brně


odborné a zájmové organizace

komise pro mechanizaci zemědělské výroby Československé akademie zemědělských vědulice

Elišky Přemyslovny
bydliště doložené v roce 1948


Mika, Han, PeDro


Aktualizováno: 19. 09. 2022