Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Otisk

  major Josef Otisk


  • * 30.1.1911 Brno-Líšeň – † 10.1.1986 Brno


  • válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního a domácího odboje; čs. parašutista, velitel paraskupiny WOLFRAM vysazené z Velké Británie


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • bydliště

   Brno-Líšeň:
   - Dlouhá + Mariánské údolí 12
   - Dra Aloise Rašína 25,
   Brno, Merhautova


  • vzdělání

   1925–1932 reálka v Brně,
   1934–1936 Vojenská akademie v Hranicích

  • vyznamenání a pocty

   Britský řád MBE 1943 (člen Řádu britského impéria),
   2x Čs. válečný kříž 1939 (1941, 1945),
   2x Čs. vojenská medaile Za chrabrost před nepřítelem,
   Čs. vojenská pamětní medaile se štítkem F-VB (1944),
   medaile Za zásluhy I. stupně (1945),
   odznak Čs. partyzána (1946)


  • zaměstnání

   důstojník čs. armády, v době sňatku poručík pěchoty,
   po roce 1948 geometr a geodet

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol


  • hrob

   Líšeňský hřbitov, Šimáčkova


  • poznámky

   V letech 1932–1934 základní vojenská služba u 43. pěšího pluku v Brně a 37. pěšího pluku v Levoči; 1934–1936 Vojenská akademie v Hranicích, povýšen na poručíka a zařazen k 43. pěšímu pluku v Brně, velitel roty doprovodných zbraní (1937–1939). V matrice oddaných je poznámka: „Od 1. 8. 39 propuštěn od ministerstva nár. obrany v likvidaci 30. 6. 1939.“

   Dne 6. 12. 1939 odešel do čs. zahraniční armády, přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Řecko se dostal do Bejrútu a odtud lodí do Francie (Marseille), do Agde dorazil 14. 1. 1940; v lednu 1940 zařazen jako zatímní velitel roty, 3. 6. 1940 převelen k 2. čs. pěšímu pluku jako velitel 12. (kulometné) roty, s níž se účastnil na frontě bojů proti německé armádě; 13. 7. 1940 dorazil na lodi Rod el Farag do Liverpoolu, ve Velké Británii zařazen k čs. smíšené brigádě jako velitel čety 2. praporu, k 1. 8. 1940 povýšen na nadporučíka, od 27. 9. 1940 zástupcem velitele 4. roty 2. praporu.

   V době od 9. 1. do 6. 2. 1943 prodělal výcvik pro nasazení v týlu nepřítele ve Skotsku, absolvoval jako jeden z mála čs. vojáků i výcvik britských speciálních jednotek commandos; 23. 9. 1943 přemístěn k 3. rotě 2. tankového praporu čs. obrněné brigády, 28. 10. 1943 povýšen na kapitána; dne 26. 11. 1943 ustaven zástupcem velitele 3. roty 2. tankového praporu, určen velitelem šestičlenné paraskupiny WOLFRAM; 15. 5. 1944 přidělen II. odboru Ministerstva národní obrany v Londýně.

   Dne 3. 7. 1944 skupina WOLFRAM se přesunula do Itálie, odkud odletěla do akce; v noci ze 13. na 14. 9. 1944 vysazena v prostoru Nytrová-Kotly v Beskydech s úkolem podchytit a organizovat partyzánské hnutí v této oblasti; před údery německých protipartyzánských jednotek se musel J. Otisk a jeho podřízení stáhnout do Líšně k příbuzným, v březnu a dubnu 1945 podnikl WOLFRAM několik diverzních akcí proti německým vojskům; květen 1945 – říjen 1945 J. Otisk působil na II. (zpravodajském) odboru hlavního štábu Ministerstva národní obrany v Praze; 1. 11. 1945 převelen ke 13. tankové brigádě v Přáslavicích u Olomouce, povýšen na majora a jmenován velitelem 2. praporu; 15. 9. 1947 – 1. 5. 1948 velitelem 2. tankového praporu u 1. tankové brigády (přejmenována později na 12.); k 1. 5. 1948 poslán na dovolenou s čekaným; 1. 10. 1948 propuštěn z armády a degradován na vojína; po odchodu z armády pracoval jako geodet a geometr.

   V osobní charakteristice kpt. J. Otiska je uvedeno:
   - znalost anglického, francouzského a německého jazyka slovem a písmem
   - značný rozhled a všeobecné vzdělání
   - schopnost rychle se rozhodovat
   - fyzicky i psychicky odolný
   - žádné škodlivé návyky
   - k nadřízeným uctivý, k sobě rovným kamarádský, k podřízeným vlídný.


  • obrazy

   img2183.jpg img8677.jpg img8678.jpg img8676.jpg


  • pojmenované ulice

   Otiskova (Líšeň)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Růžena Otisková (Křivánková)
   sňatek: 15. 8. 1939, Brno-Líšeň (kostel sv. Jiljí)


  • rodiče

   Matouš Otisk
   Marie Otisková (Šumberová)


  • sourozenci

   Anna Otisková
   Růžena Otisková
   Františka Cvečková (Otisková)
   Ludmila Frydrýšková (Otisková)
   Bohumil Otisk

   další sourozenci (6)...


  • ulice

   Dlouhá + Mariánské údolí
   rodný dům (dnes Ondráčkova) Merhautova
   bydliště Dra Aloise Rašína
   bydliště doložené v roce 1939 (dnes Rašelinová)


  • stavby

   Líšeňský hřbitov
   Šimáčkova
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Fl, JMik


Aktualizováno: 01. 06. 2020

Josef Otisk.