Internetová encyklopedie dějin Brna

František Vilém Rosický

  František Vilém Rosický


  • * 17.12.1847 Nové Dvory u Přibyslavi – † 17.7.1909 Praha


  • přírodopisec, autor středoškolských učebnic a populárních botanických knih, zemský školní inspektor pro Čechy
   otec osobnosti: prof. PhDr. Vojtěch Rosický


  • vyznamenání a pocty

   řád Železné koruny III. třídy a povýšen do rytířského řádu (1902)


  • dílo

   autor publikací z oblasti botaniky (Květiny jarní se zvláštním zřetelem ku květeně domácí, Praha 1985) a školních učebnic (Botanika pro vyšší třídy středních škol, Praha 1884, Nerostopis pro nižší třídy středních škol, Praha 1883)


  • zaměstnání

   středoškolský profesor, od roku 1888 ředitel gymnázia v Roudnici nad Labem

  • odborné a zájmové organizace

   Klub přírodovědecký v Praze (1873–1883 starosta, 1894 čestný člen)


  • hrob

   Praha, Olšany - hřbitov V, oddělení 9, hrob č. 106


  • poznámky

   (informace o rodině F. V. Rosického laskavě poskytl pan Jiří Webr, děkujeme)


  • obrazy

   img15052.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Rosická (Webrová)


  • děti

   Vojtěch Rosický
   Marie Rosická (Rosická)
   Věnceslava Čakrtová (Rosická)


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 13. 08. 2017

František Vilém Rosický. Zdroj: První česká státní reálka v Brně 1880–1930. Památník vydaný u příležitosti prvního padesátiletí ústavu, Brno 1930, s. 24.