MUDr. Franz Weithofer


lékař v Brně


bydliště

Brno, Antonína Dvořáka 8


zaměstnání

městský vrchní okresní lékař (doloženo v roce 1925)


odborné a zájmové organizace

Moravská lékařská komora v Brně (německá sekce)


prameny, literatura

osoby

Alfred Grosser
dr. Weithofer byl jedním ze svědků při sňatku dr. Grossera
ulice

Antonína Dvořáka
bydliště doložené v roce 1925 (dnes Dvořákova)


Menš


Aktualizováno: 31. 07. 2016