prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.

* 24.6.1943 Brno – † 31.7.2016 Brno


historik umění a znalec architektury


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


cena města

Brna, v oboru architektura a urbanismus (1996)


vzdělání

1949–1957 Osmiletá základní škola v Králově Poli,
1958–1961 Škola uměleckých řemesel v Brně (oddělení užité malby v interiéru),
1964–1969 FF UJEP v Brně - Katedra dějin umění (1989 titul CSc., 1992 docent, 1998 jmenován profesorem)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1968–1986 Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně (odborný pracovník (od roku 1984 vedoucí různých oddělení),
FA VUT v Brně (1987–2000 přednášky),
FaVU v Brně (2000–2004 děkan)


odborné a zájmové organizace

Člen vědeckých rad VUT v Brně, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, FA VUT v Brně, FF MU v Brně a PedF MU v Brně,
Poradní sbor pro rekonstrukci vily Tugendhat Rady Statutárního města Brna (předseda),
Poradní sbor pro kulturní politiku Rady Statutárního města Brna (člen),
Uměleckohistorická společnost v českých zemích (člen),
Unie výtvarných umělců ČR (člen),
Obec architektů (člen),
Blok architektů a výtvarníků (člen),
Sdružení Q (člen)


hrob

Královopolský hřbitov, skup. 1A, hrob č. 140partneři

stavby

Královopolský hřbitov
Myslínova
místo posledního odpočinkuhub


Aktualizováno: 22. 02. 2022