Jan II.

* ? – † 3.11.1558 Zábrdovice


opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1549–1558


poznámky

Na obranu kláštera proti pánům z Boskovic se postavil císař Ferdinand I., jemuž se podařilo na konci padesátých let 16. století vrátit patronát nad Zábrdovicemi znovu královské komoře.
Na klášter však proto bylo pohlíženo jako na přímý majetek krále, a tak mohl Ferdinand na opatovi legálně vymáhat půjčky na válečná tažení. Do konce 16. století musel proto klášter zastavovat další statky.


prameny, literatura

stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
Zábrdovická
opat kláštera v letech 1549–1558


Ma


Aktualizováno: 30. 08. 2016