Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan II.

  Jan II.


  • * ? – † 3.11.1558 Zábrdovice


  • opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1549–1558


  • poznámky

   Na obranu kláštera proti pánům z Boskovic se postavil císař Ferdinand I., jemuž se podařilo na konci padesátých let 16. století vrátit patronát nad Zábrdovicemi znovu královské komoře.
   Na klášter však proto bylo pohlíženo jako na přímý majetek krále, a tak mohl Ferdinand na opatovi legálně vymáhat půjčky na válečná tažení. Do konce 16. století musel proto klášter zastavovat další statky.


  • prameny, literatura


  • stavby

   Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
   Zábrdovická
   opat kláštera v letech 1549–1558


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 30. 08. 2016