Dětřich I.

* ? – † ?


opat kláštera premonstrátů v Zábrdovicích v letech 1238–1243


poznámky

První finanční krize postihla klášter za opata Dětřicha I. v letech 1238–1243 a následně při stavbě nového konventního chrámu.
Situaci ještě zhoršil roku 1241 vpád Tatarů na Moravu. Brněnské hradby se jim nepodařilo zdolat, ale loupili v celém okolí Brna a tehdy vyloupili i zábrdovický klášter.


prameny, literatura

stavby

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů
Zábrdovická
opat kláštera v letech 1238–1243


Ma


Aktualizováno: 31. 08. 2016