PhDr. Jaroslav Tomášek

* 10.4.1896 Koryčany (okres Kroměříž) – † 1970


skladatel a hudební vědec
bratr osobnosti: prof. MUDr. Václav Tomášek, DrSc.


bydliště

Koryčany


vzdělání

1906–⁠1914 hudební škola Filharmonické besedy v Brně - skladba u J. Kunce a housle a viola u R. Reissiga,
gymnázium v Brně (30. 6. 1914 maturita),
1919–1922 FF UK v Praze - hudební věda u Zdeňka Nejedlého a estetiku u Otakara Zicha (20. 6. 1931 PhDr.),
během studií studoval také soukromě komposici u Vítězslava Nováka a instrumentaci u Jaroslava Křičky


dílo

Jako skladatel se soustředil na vokální tvorbu.
Disertace: Harmonický vývoj v díle Vítězslava Nováka.


zaměstnání

1927–1950 Státní zdravotnický ústav - knihovník,
působil jako hudební kritik v periodiku Hudební rozhledy a mezi lety 1935–1938 jako šéfredaktor časopisu Tempo


odborné a zájmové organizace

Klub českých skladatelů (v letech 1932–1938 jednatel),
Ochranný svaz autorský (od roku 1924 člen, od roku 1950 ředitel),
festival Pražské jaro (člen, později předseda výboru)


prameny, literatura

osoby

Jan Kunc
učitel Rudolf Reissig
učitelsourozenci

Menš, LucKub


Aktualizováno: 29. 11. 2022