Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA

* 14.10.1949 Brno


v letech 2006–2014 rektor VUT v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Česká republika


cena města

hospodářský rozvoj (2010)


vzdělání

FE VUT v Brně - obor samočinné počítače (v roce 1972 absolvent, 1984 titul CSc. v oblasti teorie řízení a plánování, 1994 MBA)


zaměstnání

Laboratoř počítacích strojů v Brně (1974–1979),
UJEP v Brně - vedoucí výpočetního střediska (1979–1985),
FS VUT v Brně - Katedra ekonomiky a řízení strojírenské výroby - asistent, 1985–1989 odborný asistent, 1989–2003 docent, od roku 2003 profesor,
FP VUT v Brně - v letech 1992–1995 ředitel Ústavu aplikovaných disciplín, 1996–2002 děkan Fakulty podnikatelské VUT v Brně, 2002–2006 prorektor pro strategický rozvojudálosti

18. 9. 2013
Slavnostní otevření Vědeckotechnického parku profesora Lista
rektor VUT v Brně
28. 1. 2013
Udělení čestného doktorátu Josefu Dadokovi na VUT v Brně
rektor VUT v Brně
24. 9. 2012
Zahájení stavby dvou hlavních budov Středoevropského technologického institutu (CEITEC) v Brně
rektor Vysokého učení technického v Brně
12. 4. 2011
VUT v Brně udělilo prezidentu ČR Václavu Klausovi čestný doktorát
rektor Vysokého učení technického v Brně
7. 11. 2006
Zřízení společné firmy MU a VUT CEITEC
rektor VUT

další události (1)...


Čoup


Aktualizováno: 11. 10. 2019