prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.

* 6.5.1947 Brno – † 17.6.2016 Brno


profesor filozofie, pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

Střední všeobecně vzdělávací škola Křenová v Brně (nyní Gymnázium Křenová, maturita 1966),
FF MU v Brně - obory čeština a angličtina (absolvoval v roce 1971),
1974–1976 FF UK v Praze externě obor filozofie (1978 titul PhDr.)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1971–1972 SEŠ ve Valašském Meziříčí - pedagog,
1973–1977 SUPŠ v Uherském Hradišti - pedagog,
1977–1980 VUT v Brně - katedra jazyků (odborný asistent)

VŠZ, PedF MU, PF MU v Brně - externí pedagog filozofie od roku 1979,
VŠZ v Brně - externí pedagog etiky a estetiky na pedagogické fakultě od roku 1987

Ústav pro výzkum společenského vědomí ČSAV v Brně (1981–1983 interní vědecký aspirant, 1984–1987 vědecký pracovník , 1987–1990 samostatný vědecký pracovník),
1990–1992 Ústav etiky a religionistiky v Brně

1990–1992 PF MU v Brně - katedra jazyků, pedagog (1991–1992 vedoucí katedry),
FF MU - katedra filozofie (od roku 1990 externí pedagog, odborný asistent, později docent a 1993–2012 profesor),
2012–2015 FSS MU v Brně - katedra psychologie

od roku 2015 Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích - katedra společenských věd,
2008-2016 Filozofická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku

absolvoval studijní a přednáškové pobyty v Rakousku, Velké Británii a USA


poznámky

Jedním z důvodů odchodu Jaroslava Hrocha z Brna mohly být jeho osobní spory, konflikty a peripetie, které vyvrcholily soudním jednáním: http://brno.idnes.cz/obet-vyhruznych-e-mailu-hroch-meni-fakultu-f2o-/brno-zpravy.aspx?c=A120814_1816266_brno-zpravy_taz.


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Jaroslav Hroch - znalec a patriot"hub


Aktualizováno: 04. 12. 2016