Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Hroch

  prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.


  • * 6.5.1947 Brno – † 17.6.2016 Brno


  • profesor filozofie, pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   Střední všeobecně vzdělávací škola Křenová v Brně (nyní Gymnázium Křenová, maturita 1966),
   FF MU v Brně - obory čeština a angličtina (absolvoval v roce 1971),
   1974–1976 FF UK v Praze externě obor filozofie (1978 titul PhDr.)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1971–1972 SEŠ ve Valašském Meziříčí - pedagog,
   1973–1977 SUPŠ v Uherském Hradišti - pedagog,
   1977–1980 VUT v Brně - katedra jazyků (odborný asistent)

   VŠZ, PedF MU, PF MU v Brně - externí pedagog filozofie od roku 1979,
   VŠZ v Brně - externí pedagog etiky a estetiky na pedagogické fakultě od roku 1987

   Ústav pro výzkum společenského vědomí ČSAV v Brně (1981–1983 interní vědecký aspirant, 1984–1987 vědecký pracovník , 1987–1990 samostatný vědecký pracovník),
   1990–1992 Ústav etiky a religionistiky v Brně

   1990–1992 PF MU v Brně - katedra jazyků, pedagog (1991–1992 vedoucí katedry),
   FF MU - katedra filozofie (od roku 1990 externí pedagog, odborný asistent, později docent a 1993–2012 profesor),
   2012–2015 FSS MU v Brně - katedra psychologie

   od roku 2015 Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích - katedra společenských věd,
   2008-2016 Filozofická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku

   absolvoval studijní a přednáškové pobyty v Rakousku, Velké Británii a USA


  • poznámky

   Jedním z důvodů odchodu Jaroslava Hrocha z Brna mohly být jeho osobní spory, konflikty a peripetie, které vyvrcholily soudním jednáním: http://brno.idnes.cz/obet-vyhruznych-e-mailu-hroch-meni-fakultu-f2o-/brno-zpravy.aspx?c=A120814_1816266_brno-zpravy_taz.


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Jaroslav Hroch - znalec a patriot"


  • související odkazy

   Jaroslav Hroch na stránkách Filozofické fakulty MU v Brně


  • autor

   hub


Aktualizováno: 04. 12. 2016