Internetová encyklopedie dějin Brna

Dominik Trapl

  Dominik Trapl  • otec osobnosti: Matylda Holzová


  • zajímavé okolnosti

   Rodina Traplova byla nájemcem velkostatku a přádelny v Dalečíně, po požáru přádelny 17. 6. 1915 z Dalečína odešli.
   Poslední z rodiny, Eduard Trapl, byl v roce 1914 zvolen starostou obce, po vypuknutí první světové války narukoval a padl v roce 1918 na Piavě v Itálii. Trosky přádelny zůstaly nevyužité až do roku 1925, kdy je zakoupil Gustav Jarošek s manželkou a vybudoval zde velice úspěšnou továrnu.


  • bydliště

   Dalečín čp. 36


  • zaměstnání

   továrník v Dalečíně


  • poznámky

   syn Dominika Trapla (soukenického mistra v Dalečíně) a Vincencie, rozené Brosenbachové


  • prameny, literatura


  • osoby

   Gustav Jarošek
   G. Jarošek vybudoval na troskách zničené přádelny rodiny Traplovy novou úspěšnou továrnu


  • partneři

   Josefa Traplová (Marečková)


  • děti

   Matylda Holzová (Traplová)


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 04. 03. 2020