Dominik Trapl


otec osobnosti: Matylda Holzová


zajímavé okolnosti

Rodina Traplova byla nájemcem velkostatku a přádelny v Dalečíně, po požáru přádelny 17. 6. 1915 z Dalečína odešli.
Poslední z rodiny, Eduard Trapl, byl v roce 1914 zvolen starostou obce, po vypuknutí první světové války narukoval a padl v roce 1918 na Piavě v Itálii. Trosky přádelny zůstaly nevyužité až do roku 1925, kdy je zakoupil Gustav Jarošek s manželkou a vybudoval zde velice úspěšnou továrnu.


bydliště

Dalečín čp. 36


zaměstnání

továrník v Dalečíně


poznámky

syn Dominika Trapla (soukenického mistra v Dalečíně) a Vincencie, rozené Brosenbachovéosoby

Gustav Jarošek
G. Jarošek vybudoval na troskách zničené přádelny rodiny Traplovy novou úspěšnou továrnu
Menš


Aktualizováno: 04. 03. 2020