Wilhelmine Reinerová

* 1817/1819 Vídeň (Rakousko)? – † 9.7.1876 Tuřany, nyní část Brna


podnikatelka ve výrobě kávové náhražky a likérů


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zaměstnání

po úmrtí manžela Johanna Friedricha Reinera (1869) vedla rodinný podnik na výrobu kávové náhražky a likérů jako dědička a majitelka

roku 1870 byla prokura firmy udělena účetnímu firmy Juliu Josefu Hechtovi a 1872 Franzi Goppoldovi, který o rok později vstoupil do firmy jako veřejný společník; firma se přeměnila ve veřejnou obchodní společnost

Franz Goppold však již roku 1875 z firmy vystoupil a vstoupili do ní jako veřejní společníci syn August Friedrich Reiner a Wilhelm Küttner - hlavní sídlo firmy bylo nadále v Tuřanech (nyní část Brna) a v městě Brně byla jen pobočka

nedlouho po smrti Wilhelminy Reiner syn August Friedrich Reiner z firmy roku 1878 vystoupil a ta se stala majetkem rodiny Küttnerů,
firma Reinet et Comp. se dostala roku 1890 do konkurzu a v roce 1899 majitelé požádali o její výmaz z obchodního rejstříku

Jord


Aktualizováno: 13. 12. 2018