prof. JUDr. Dobroslav Krejčí

* 10.1.1869 Humpolec (okres Pelhřimov) – † 24.7.1936 Brno, nemocnice Milosrdných bratří


první předseda Státního úřadu statistického, profesor statistiky na brněnské právnické fakultě, v letech 1935–1936 rektor Masarykovy univerzity v Brně


nej...

Československo: první předseda Státního úřadu statistického


zajímavé okolnosti

stal se prvním rektorem, který byl nositelem insignií, které Masarykově univerzitě věnoval T. G. Masaryk


příčina úmrtí

zápal plic


bydliště

vzdělání

gymnázium v Pelhřimově a v Hradci Králové,
Právnická fakulta České univerzity v Praze (1891 titul JUDr.),
1909 docent zemědělské statistiky na České vysoké škole technické v Praze,
1920 řádný profesor statistiky na Masarykově univerzitě v Brně


dílo

Kromě statistiky teoretické i praktické se zabýval také ústavním a správním právem a národním hospodářstvím.
V letech 1905–1918 redigoval Zprávy Zemského statistického úřadu Království Českého. Byl hlavním redaktorem Slovníku národohospodářského, sociálního a politického.

Seznam vědeckých prací Dobroslava Krejčího je uveřejněn v publikaci Františka Weyra, Dobroslav Krejčí. Praha 1937, s. 49–55.


zaměstnání

1892–1897 advokátní koncipient,
1898–1919 Zemská statistická kancelář království Českého,
1919–1920 Státní úřad statistický,
1920–1936 PrF MU - profesor statistiky,
ředitel národohospodářského semináře, předseda komise pro státní zkoušky státovědecké,
1924–1925 a 1931–1932 děkan,
statistiku přednášel i na Vysoké škole zemědělské v Brně (1920–1935) a na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (1923–1932)


odborné a zájmové organizace

Česká akademie věd a umění,
Mezinárodní ústav statistický,
Institut des Sciences administratives de Roumanie,
Československá akademie zemědělská,
Československá statistická společnost,
Econometric Society,
Kaunicovy studentské koleje (místopředseda),
Sdružení pro Společnost národů (iniciátor ustavení brněnské pobočky),
Sbor sociální péče o československé vysokoškolské studentstvo v Brně (1935 jmenován prvním čestným členem),
Československý akademický spolek Právník (čestným členem jmenován 13. 11. 1928)


hrob

poznámky

Masarykova univerzita se se svým rektorem rozloučila 27. 7. 1936 dopoledne ve vstupní síni rektorátu, poté byl zemřelý převezen ke zpopelnění do Krematoria města Brna
osoby

Otakar Peterka
prof. Krejčí byl svědkem při sňatku dr. Peterky


partneři

Marie Krejčová (Ledvinová)
sňatek: 19. 2. 1901, Praha (kostel sv. Štěpána)

stavby

Kociánka - Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež
Kociánka 1a/2983
spolupráce s prvním ředitelem Kociánky (Janem Chlupem)
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

13. 6. 1936
První návštěva dr. Edvarda Beneše ve funkci prezidenta republiky
rektor univerzity Masarykovy univerzity
21. 6. 1928
Ustavení spolku Sbor sociální péče o československé vysokoškolské studentstvo v Brně
zástupce MU
8. 12. 1919
Založení spolku Český akademický spolek Právník
v roce 1928 jmenován čestným členem


Kal, LucKub


Aktualizováno: 03. 03. 2022