Sigmund Wallner

* 7.4.1879 Skočova Lhota (dnes obce Malá Roudka (okr. Blansko) – † 4.2.1931 Brno


průmyslník ve vlnařství


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

bývalá Bollmannova továrna byla přestavěna, byla zde tkalcovna, barvírna a apretovna, pohon obstarávaly elektromotory


zaměstnání

nejprve působil jako židovský obchodník v Bystřici nad Pernštejnem (okr. Žďár nad Sázavou), jako výrobce vlněného zboží ve Víru (okr. Žďár nad Sázavou) požádal s veřejným společníkem Josefem Rotterem, obchodníkem v Brně, roku 1910 Zemský soud v Brně o zápis firmy Wallner et Rotter ve Víru do obchodního rejstříku Krajského soudu v Jihlavě, firma měla sklad svého zboží v Brně, na Cejlu č. 18,
společnost byla zrušena roku 1919 a společníci požádali Zemský soud v Brně o výmaz z obchodního rejstříku,
současně byl proveden zápis firmy Sigmund Wallner do obchodního rejstříku pro jednotlivce a bylo uvedeno, že hlavní závod firmy bude v Brně a odštěpný závod ve Víru

Sigmund Wallner koupil bývalou Bollmannovu továrnu na smaltované zboží v Brně-Králově Poli, Křižíkova ulice č. 32, a přestavěl ji na továrnu na sukna, od května 1921 byl povolen provoz v nových prostorách, přičemž odštěpný závod ve Víru byl zrušen, v budově na Cejlu č. 18 byl zřízen sklad hlavního závodu v Král. Poli

po úmrtí majitele vedla podnik dále vdova Elisabeth Walnerová až do okupace Československa, kdy jí byl majetek zabaven


poznámky

pohřeb se konal 6. 2. 1931 na Židovském hřbitově v Brně, odtud převezen ke zpopelnění do Krematoria města Brnapartneři

Elisabeth/Elsa Wallnerová (Dubová)
sňatek: 22. 1. 1911, Brno (israel.matrika)
Jord


Aktualizováno: 06. 05. 2020