Internetová encyklopedie dějin Brna

Sigmund Wallner

  Sigmund Wallner


  • * 7.4.1879 Skočova Lhota (dnes obce Malá Roudka (okr. Blansko) – † 4.2.1931 Brno


  • průmyslník ve vlnařství


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   bývalá Bollmannova továrna byla přestavěna, byla zde tkalcovna, barvírna a apretovna, pohon obstarávaly elektromotory


  • zaměstnání

   nejprve působil jako židovský obchodník v Bystřici nad Pernštejnem (okr. Žďár nad Sázavou), jako výrobce vlněného zboží ve Víru (okr. Žďár nad Sázavou) požádal s veřejným společníkem Josefem Rotterem, obchodníkem v Brně, roku 1910 Zemský soud v Brně o zápis firmy Wallner et Rotter ve Víru do obchodního rejstříku Krajského soudu v Jihlavě, firma měla sklad svého zboží v Brně, na Cejlu č. 18,
   společnost byla zrušena roku 1919 a společníci požádali Zemský soud v Brně o výmaz z obchodního rejstříku,
   současně byl proveden zápis firmy Sigmund Wallner do obchodního rejstříku pro jednotlivce a bylo uvedeno, že hlavní závod firmy bude v Brně a odštěpný závod ve Víru

   Sigmund Wallner koupil bývalou Bollmannovu továrnu na smaltované zboží v Brně-Králově Poli, Křižíkova ulice č. 32, a přestavěl ji na továrnu na sukna, od května 1921 byl povolen provoz v nových prostorách, přičemž odštěpný závod ve Víru byl zrušen, v budově na Cejlu č. 18 byl zřízen sklad hlavního závodu v Král. Poli

   po úmrtí majitele vedla podnik dále vdova Elisabeth Walnerová až do okupace Československa, kdy jí byl majetek zabaven


  • poznámky

   pohřeb se konal 6. 2. 1931 na Židovském hřbitově v Brně, odtud převezen ke zpopelnění do Krematoria města Brna


  • prameny, literatura


  • partneři

   Elisabeth/Elsa Wallnerová (Dubová)
   sňatek: 22. 1. 1911, Brno (israel.matrika)


  • děti

   Marianna Wesselá (Wallnerová)
   Hanuš/Hans Valner (Wallner)
   Bedřich Valner (Wallner)


  • rodiče

   Moritz Wallner
   Katharine Wallnerová (Bichs)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 06. 05. 2020