Internetová encyklopedie dějin Brna

Edmund Gustav Schwarz

  Edmund Gustav Schwarz


  • * 8.6.1868 Brno – † po 1912 Vídeň (Rakousko)


  • průmyslník ve vlnařství


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   kolem roku 1891 firma Moritz E. Schwarz zaměstnávala kolem 242 osob a zabývala se apretací výrobků; od roku 1905 žil Edmund Gustav Schwarz s manželkou trvale ve Vídni


  • zaměstnání

   roku 1891 se stal Edmund Gustav Schwarz společníkem otcovy firmy, sám se již delší dobu podílel na její činnosti, tak byla založena veřejná obchodní společnost dvou společníků otce a syna - předmětem podnikání bylo od roku 1882 výroba příze, od roku 1872 sídlo firmy bylo v Mlýnské ulici č. 42
   po brzkém úmrtí Moritze E. Schwarze (na podzim roku 1892) se firma stala jediným majetkem Edmunda Gustava Schwarze

   roku 1894 byla zřízena ve Vladislavi (okr. Třebíč) pobočka firmy, o dva roky později (1894) firma M. E. Schwarz fúzovala s brněnskou firmou Moritz Beran und Söhne ve firmu Akciová společnost pro vlnařský průmysl v Brně, v jejíž správní radě Edmund Gustav S. zasedal, ten vrátil živnostenské oprávnění k předení příze a ponechal si pod firmou M. E. Schwarz jen obchod s přízí, roku 1910 vrátil živnostenské oprávnění i k této činnosti a požádal o výmaz své firmy z obchodního rejstříku


  • prameny, literatura


  • partneři

   Irena Schwarz (Mandlová, ovdovělá Fürstová)
   sňatek: 1902 v Prešpurku (nyní Bratislava), Slovensko


  • rodiče

   Moises/Moritz Elias Schwarz
   Theresie Schwarz (rozl. Steckerl)


  • sourozenci

   Louise Mandlová (Schwarz)
   Antoinette Kohn (Schwarz)
   Eugenie Wolf (Schwarz)
   Rosa Strakoschová (Schwarzová)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 03. 01. 2017