JUDr. Jindřich Urbánek

* 22.6.1951 – † 26.12.2016


právník, soudce Nejvyššího soudu


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nyní PF MU) v Brně


zaměstnání

od roku 1978 Okresní soud v Kroměříži (předseda senátu),
1993–1995 Okresní soud v Kroměříži (místopředseda soudu),
od roku 1995 Nejvyšší soud (předseda senátu trestního kolegia),
2015 EUROJUST (organizace řízená Evropskou unií, soudce ad hoc)hub


Aktualizováno: 03. 01. 2017