Internetová encyklopedie dějin Brna

Eduard Hrbatý

  P. Eduard Hrbatý, SDB


  • * 15.8.1923 Hrochov (část obce Lipová u Konice) – † 21.5.2013 Kroměříž


  • salesián, římskokatolický kněz; perzekuce po roce 1948


  • vzdělání

   měšťanka v Brodku u Konice, ve 12 letech odešel k salesiánům do Fryštáku, kde pokračoval ve studiích, zkoušky skládal na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži,
   v 17 letech přerušil kvůli noviciátu studium, noviciát prožil částečně v Ostravě a pak v Ořechově u Uherského Hradiště, kde složil 16. srpna 1941 první řeholní sliby,
   poté pokračoval ve studiu na reálném gymnáziu v Holešově, maturitu dokončil až po válce v Brně-Žabovřeskách na státním reálném gymnáziu,
   v letech 1943–1946 byl asistentem v brněnské salesiánské oratoři, během tohoto pobytu složil 16. srpna 1944 věčné sliby,
   v letech 1946–1950 studoval teologii v Oseku u Duchova, zde byl 2. ledna 1950 vysvěcen na jáhna salesiánským biskupem Štěpánem Trochtou, od něj přijal 8. dubna téhož roku i kněžské svěcení v Litoměřicích


  • zaměstnání

   po propuštění z vězení 25. 2. 1959 nastoupil jako dělník v Gale Prostějov,
   od června 1963 pracoval u ČSD na hlavním nádraží v Prostějově ve vozové službě až do května 1969,
   zároveň vypomáhal v duchovní správě přímo v Prostějově, během této doby jezdil na salesiánské „chaloupky“ s P. Jaroslavem Langem,
   v květnu 1969 odešel jako kaplan do Bíliny v severních Čechách, po několika měsících se stal administrátorem, působil zde až do roku 2003,
   v letech 1969–1990 byl ředitel salesiánské teplické komunity


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, salesiánský hrob, skup. 12, hrob č. 254–256


  • poznámky

   Dne 13. dubna 1950 byl s ostatními řeholníky internován v Oseku a pak Želivě. Po propuštění po pěti letech působil jeden a půl roku tajně jako duchovní na Prostějovsku a tajně vyučoval spolubratry morální teologii. Následkem této činnosti byl obviněn z maření dozoru nad církví a za podvracení republiky. Odpykal si tři roky ve věznicích Praha-Pankrác, Praha-Ruzyně, Valtice a v jáchymovských dolech.

   V roce 2002 po náročné opravě kostela v Bílině onemocněl, od roku 2003 žil v Zastávce u Brna, po zhoršení nemoci, když již nebylo možné v domácím prostředí zajistit dostatečnou péči, byl přijat v roce 2009 do péče Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži, kde o něj bylo odborně s láskou postaráno.

   Poslední rozloučení s P. Eduardem Hrbatým proběhlo při mši svaté 29. května 2013 v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Brně-Žabovřeskách, poté byl pohřben do salesiánského hrobu na Ústředním hřbitově v Brně.


  • prameny, literatura


  • stavby

   Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů
   Foerstrova 2/3088
   místo posledního rozloučení
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 06. 02. 2019