P. Emil Weinbrenner

* 18.1.1846 Brno – † 16.3.1879 Brno


vikář na Petrově


příčina úmrtí

TBCvzdělání

na kněze vysvěcen v roce 1868


dílo

- Morava a biskupství brněnské. Slavnostní spis za příčinou stoletého jubilea založení brněnského biskupství. Brno 1877.
- Mähren und das Bisthum Brünn. Eine Festschrift anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der Errichtung des Brünner bischöflichen Sitzes. Brünn 1877.

Publikoval také v dobových katolických listech.


zaměstnání

kaplan ve Šlapanicích,
dómský vikář, konzistorní archivář a registrátor (od roku 1871 do roku 1876, kdy ze zdravotních důvodů odešel na odpočinek)


odborné a zájmové organizace

předseda spolku katolických tovaryšůpoznámky

pohřeb se konal 18. 3. 1879osoby

Karoline Schreiber
E. Weinbrenner pokřtil 3. 8. 1878 K. Weinbrennerovou
ulice

Grosse Bäckergasse - Velká Pekařská
bydliště (dnes Pekařská) Petersberg - Petrov
bydliště v době úmrtí (dnes Petrov)


stavby

park Tyršův sad
Kounicova
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 20. 01. 2017