prof. MUDr. Josef Říman, DrSc., dr. h. c.

* 30.1.1925 Horní Suchá


lékař, biochemik, molekulární biolog, genetik, předseda ČSAV (1986–1989); čestný doktor Masarykovy univerzity


vzdělání

LF UK v Praze (1955 titul CSc., 1967 docent lékařské chemie a biochemie, 1982 profesor biochemie)


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (29. 1. 1988)


vyznamenání a pocty

Státní cena Klementa Gottwalda (1969),
Státní cena SSSR za vědu (1979),
Zlatá medaile Michajla Lomonosovova (1987),
Stříbrná pamětní medaile UJEP (1985)


jiné pocty

člen-korespondent ČSAV (1973), akademik (1977)


zaměstnání

Ústav molekulární genetiky ČSAV v Praze (1975–1990 ředitel),
přednášel na Přírodovědecké fakultě UK


poznámky

čestný doktorát mu brněnská univerzita udělila u příležitosti oslav 200. výročí narození J. E. PurkyněJis


Aktualizováno: 12. 10. 2022