Internetová encyklopedie dějin města Brna

Josef Říman

  prof. MUDr. Josef Říman, DrSc.


  • * 30.1.1925 Horní Suchá


  • lékař, biochemik, molekulární biolog, genetik, předseda ČSAV (1986–1989); čestný doktor Masarykovy univerzity


  • vzdělání

   LF UK v Praze (1955 titul CSc., 1967 docent lékařské chemie a biochemie, 1982 profesor biochemie)

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita (29. 1. 1988)

  • vyznamenání a pocty

   Státní cena Klementa Gottwalda (1969),
   Státní cena SSSR za vědu (1979),
   Zlatá medaile Michajla Lomonosovova (1987),
   Stříbrná pamětní medaile UJEP (1985)

  • jiné pocty

   člen-korespondent ČSAV (1973), akademik (1977)


  • zaměstnání

   Ústav molekulární genetiky ČSAV v Praze (1975–1990 ředitel),
   přednášel na Přírodovědecké fakultě UK


  • poznámky

   čestný doktorát mu brněnská univerzita udělila u příležitosti oslav 200. výročí narození J. E. Purkyně


  • prameny, literatura

   zobrazit "Projev akademika Josefa Římana"
   "Akademik Josef Říman čestným doktorem UJEP"


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 26. 08. 2015