Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Nehněvajsa

  prof. PhDr. Jiří Nehněvajsa


  • * 9.8.1925 Dyjákovice – † 31.7.1996 Pittsburgh


  • sociolog, politolog; čestný doktor Masarykovy univerzity


  • státní příslušnost

   USA


  • zajímavé okolnosti

   Po maturitě v roce 1944 byl totálně nasazen v Německu, odkud uprchl do Anglie, do vlasti se vrátil v srpnu 1945 jako příslušník 312. československé perutě RAF.
   Po únoru 1948 byl Akčním výborem FF MU vyloučen ze studia na všech československých vysokých školách, v dubnu 1948 emigroval do Švýcarska, od roku 1951 žil v USA.


  • vzdělání

   V. reálné gymnázium v Brně (1944 maturita),
   1945–1948 sociologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity,
   univerzity v Lausanne a v Zurichu

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita (29. 11. 1990)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1951–1956 docent na univerzitě Coloradu,
   1956–1961 University of Columbia,
   1961–1995 profesor sociologie na univerzitě v Pittsburghu a ředitel centra pro sociální výzkum,
   hostující profesor v Heidelbergu, Mannheimu a Hongkongu,
   po listopadu 1989 přednášel i na Masarykově univerzitě v Brně, Olomouci, Bratislavě a v Opavě

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz vysokoškolského studentstva (v roce 1948 odvolán ze všech funkcí),
   Československá společnost pro umění a vědy (její spoluzakladatel, prezident v letech 1984–1988)


  • poznámky

   na Masarykově univerzitě v Brně spoluzakládal Mezinárodní politologický ústav


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 26. 07. 2018