prof. RNDr. Miloš Novotný, DrSc.

* 19.4.1942 Brno


analytický chemik, expert pro posuzování speciálních otázek vědy a techniky amerických vládních agentur a průmyslových společností; čestný doktor Masarykovy univerzity


vzdělání

biochemie na Přírodovědecké fakultě v Brně (1967 titul RNDr.)


čestný doktorát

Univerzita v Uppsale (1991),
Masarykova univerzita (7. 2. 1992),
Univerzita Karlova (2007)


zaměstnání

1965–1968 Ústav analytické chemie ČSAV v Brně,
1968–1969 Royal Karolinska Institute Stockholm,
1969–1971 Univerzita v Houstonu,
od roku 1971 Indiana University v Bloomingtonu


odborné a zájmové organizace

American Chemical Society,
American Association for the Advancement of Science,
Royal Society for Sciences,
Slova Pharmaceutical Society,
Učená společnost České republiky (čestný člen)


Jis


Aktualizováno: 16. 04. 2015