prof. Dr. Josef Svoboda, PhD., dr. h. c.

* 16.7.1929 Praha – † 21.11.2022 Toronto (Kanada)


arktický ekolog, profesor torontské univerzity; čestný doktor Masarykovy univerzity


státní příslušnost

Kanada


zajímavé okolnosti

Dne 23. 9. 1949 byl zatčen, v květnu 1951 odsouzen za protistátní činnost k 15 rokům odnětí svobody (Bory, Mírov, Leopoldov, Jáchymov); v březnu 1958 byl propuštěn z vězení; po roce 1968 trvale žil a pracoval v Kanadě; po roce 1990 se vracel do staré vlasti, přednášel na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně (katedra systematické botaniky a geobotaniky PřF).


vzdělání

královopolské gymnázium v Brně (1948 maturita),
1948–1949 Masarykova univerzita - přírodopis a filozofie,
1967–1968 Univerzita Karlova,
kanadská univerzita v Londonu (1974 titul PhD.)


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (29. 5. 1995)


vyznamenání a pocty

1994 - medaile Nothern Science Award (za zásluhy o výzkum severu),
1995 - medaile New Pioneeres Award (za mimořádné úspěchy ve vědě, kterých dosáhli kanadští imigranti),
2017 - cena Neuron za celoživotní přínos vědě


zaměstnání

1958–1964 brněnská Zoologická zahrada,
od roku 1964 Ekologické oddělení Botanického ústavu ČSAV v Brně,
od roku 1973 botanické oddělení na univerzitě v Torontu (1974 docent, 1985 profesor)


odborné a zájmové organizace

Učená společnost České republiky (čestný člen)Jis


Aktualizováno: 17. 02. 2023