Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Svoboda

  Prof. Dr. Josef Svoboda, PhD.


  • * 16.7.1929 Praha


  • arktický ekolog, profesor torontské univerzity; čestný doktor Masarykovy univerzity


  • státní příslušnost

   Kanada


  • zajímavé okolnosti

   Dne 23. 9. 1949 byl zatčen, v květnu 1951 odsouzen za protistátní činnost k 15 rokům odnětí svobody (Bory, Mírov, Leopoldov, Jáchymov); v březnu 1958 byl propuštěn z vězení; po roce 1968 trvale žil a pracoval v Kanadě; po roce 1990 se vracel do staré vlasti, přednášel na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Masarykově univerzitě v Brně (katedra systematické botaniky a geobotaniky PřF).


  • vzdělání

   královopolské gymnázium v Brně (1948 maturita),
   1948–1949 Masarykova univerzita - přírodopis a filozofie,
   1967–1968 Univerzita Karlova,
   kanadská univerzita v Londonu (1974 titul PhD.)

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita v Brně (29. 5. 1995)

  • vyznamenání a pocty

   (1994) medaile Nothern Science Award (za zásluhy o výzkum severu),
   (1995) medaile New Pioneeres Award (za mimořádné úspěchy ve vědě, kterých dosáhli kanadští imigranti)


  • zaměstnání

   1958–1964 brněnská Zoologická zahrada,
   od roku 1964 Ekologické oddělení Botanického ústavu ČSAV v Brně,
   od roku 1973 botanické oddělení na univerzitě v Torontu (1974 docent, 1985 profesor)

  • odborné a zájmové organizace

   Učená společnost České republiky (čestný člen)


  • prameny, literatura


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 12. 07. 2015