prof. MUDr. Dušan Soudek, CSc., dr. h. c.

* 4.5.1920 Praha – † 25.9.2012 Kingston


biolog, radiobiolog, cytogenetik, žijící a působící od roku 1968 v Kanadě; čestný doktor Masarykovy univerzity
dítě osobnosti: prof. PhDr. Štěpán Soudek


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, Kanada (od roku 1974)


zajímavé okolnosti

jako jeden z prvních na světě zahájil servisní vyšetřování karyotypů různých somatických buněk; v šedesátých letech 20. století se zasloužil o rehabilitaci klasické genetiky


bydliště

Brno, Drobného 44


vzdělání

1931–1939 klasické gymnázium v Brně,
1941–1944 vyšší průmyslová škola chemická v Brně,
1945–1949 LF MU (1956 titul CSc., 1964 habilitace z biologie)


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (15. 1. 1999)


vyznamenání a pocty

Cena Jihomoravského kraje (1962),
Mendelova medaile (1965),
zlatá pamětní medaile LF MU (1993)


dílo

Jeho vědecké práce jsou věnovány problematice buněčného jádra a cytogenetice.
Stál u kolébky genetické diagnostiky, prognostiky a prevence.


zaměstnání

1945–1953 a 1960–1963 LF MU,
1953–1960 Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity,
1963–1968 Výzkumný ústav pediatrický v Brně-vedoucí genetického oddělení,
1968–1985 Queen´s University v Kingstonu (Ontario)


odborné a zájmové organizace

Československá biologická společnost,
Přírodovědecký klub Brno


poznámky

V roce 1968 emigroval do Kanady. Stal se profesorem Kingstonské univerzity. Po léta byl zahraničním dopisovatelem Revue Masarykovy univerzity Universitas (rubriky Jak to vidím já, Jak je to jinde ve světě).osoby

Ferdinand Herčík
učitel, jeho přednosta v Biologickém ústavu LF MU
ulice

Drobného
bydliště


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 12. 10. 2022