prof. PhDr. Josef Brožek

* 14.8.1913 Podolí u Mělníka (Mělník nad Labem) – † 18.1.2004


antropolog, psycholog, jeden ze zakladatelů nutriční antropometrie; čestný doktor Masarykovy univerzity


bydliště

Adamov


čestný občan

Police nad Metují


vzdělání

gymnázium v Brně,
1932–1936 Univerzita Karlova v Praze (obor filozofie a psychologie), 1937 titul PhDr. (dizertace Paměť, její měření a struktura),
1939–1941 University of Pennsylvania (Philadelphia, 1939–1940),
1940–1941 University of Minnesota (Minneapolis),
v letech 1973, 1985, 1990 a 1992 podnikl studijní cesty do Československa (České republiky), a to v rámci výměny mezi americkou Národní akademií věd a ČSAV, později AV ČR


čestný doktorát

čestný doktorát udělený Masarykovou univerzitou dne 28. 5. 1999 v oboru biologické vědy


jiné pocty

Medaile Aleše Hrdličky za přínos antropologii (1969),
Cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce 1995 v oboru společenských věd,
Zlatá medaile UK za přínos k rozvoji psychologických a antropologických disciplín


dílo

Významně se podílel na badatelském projektu minnesotské univerzity, který byl dokumentován dílem The Biology of Human Starvation (1950).
Na svá tehdejší psychologická, fyziologická i morfologická zkoumání navazoval v dalších četných pracích. Jeho výzkumnou oblastí jsou rovněž dějiny psychologie.
Četná je i jeho odborná publikační činnost.


zaměstnání

1936–1937 asistent filozofického semináře UK (u profesora J. B. Kozáka), v té době i jako knihovník a pomocník prof. J. Krále při dokončování jeho knihy Československá filosofie (vydané v roce 1937),
1937–1939 byl průmyslovým psychologem u Bati ve Zlíně, odkud odešel na podzim 1939 na zkušenou do USA,
1941–1943 působil jako assistant scientist, 1944–1949 assistant professor, 1949–1956 associate professor a 1956–1959 profesor v Laboratory of Physiological Hygiene, School of Public Health, University of Minnesota,
1959–1963 pracoval v Department of Psychology, Lehig University, Betlehem jako profesor a vedoucí katedry, v letech 1963–1979 jako research professor,
1980–1981 byl činný jako resident coordinator ve World Hunger Program, United Nations University Cambridge,
1986–1987 jako hostující profesor přednášel na univerzitě v Passau


odborné a zájmové organizace

Biotypologická společnost

čestný člen:
- Slovenské antropologické společnosti (1963)
- České asociace psychologů práce a organizace (1992)
- Českomoravské psychologické společnosti (1995)
- České společnosti antropologické (1997)
Jis


Aktualizováno: 11. 08. 2018