Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Brožek

  prof. PhDr. Josef Brožek


  • * 14.8.1913 Podolí u Mělníka (Mělník nad Labem) – † 18.1.2004


  • antropolog, psycholog, jeden ze zakladatelů nutriční antropometrie; čestný doktor Masarykovy univerzity


  • bydliště

   Adamov

  • čestný občan

   Police nad Metují


  • vzdělání

   gymnázium v Brně,
   1932–1936 Univerzita Karlova v Praze (obor filozofie a psychologie), 1937 titul PhDr. (dizertace Paměť, její měření a struktura),
   1939–1941 University of Pennsylvania (Philadelphia, 1939–1940),
   1940–1941 University of Minnesota (Minneapolis),
   v letech 1973, 1985, 1990 a 1992 podnikl studijní cesty do Československa (České republiky), a to v rámci výměny mezi americkou Národní akademií věd a ČSAV, později AV ČR

  • čestný doktorát

   čestný doktorát udělený Masarykovou univerzitou dne 28. 5. 1999 v oboru biologické vědy

  • jiné pocty

   Medaile Aleše Hrdličky za přínos antropologii (1969),
   Cena rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci v roce 1995 v oboru společenských věd,
   Zlatá medaile UK za přínos k rozvoji psychologických a antropologických disciplín


  • dílo

   Významně se podílel na badatelském projektu minnesotské univerzity, který byl dokumentován dílem The Biology of Human Starvation (1950).
   Na svá tehdejší psychologická, fyziologická i morfologická zkoumání navazoval v dalších četných pracích. Jeho výzkumnou oblastí jsou rovněž dějiny psychologie.
   Četná je i jeho odborná publikační činnost.


  • zaměstnání

   1936–1937 asistent filozofického semináře UK (u profesora J. B. Kozáka), v té době i jako knihovník a pomocník prof. J. Krále při dokončování jeho knihy Československá filosofie (vydané v roce 1937),
   1937–1939 byl průmyslovým psychologem u Bati ve Zlíně, odkud odešel na podzim 1939 na zkušenou do USA,
   1941–1943 působil jako assistant scientist, 1944–1949 assistant professor, 1949–1956 associate professor a 1956–1959 profesor v Laboratory of Physiological Hygiene, School of Public Health, University of Minnesota,
   1959–1963 pracoval v Department of Psychology, Lehig University, Betlehem jako profesor a vedoucí katedry, v letech 1963–1979 jako research professor,
   1980–1981 byl činný jako resident coordinator ve World Hunger Program, United Nations University Cambridge,
   1986–1987 jako hostující profesor přednášel na univerzitě v Passau

  • odborné a zájmové organizace

   Biotypologická společnost

   čestný člen:
   - Slovenské antropologické společnosti (1963)
   - České asociace psychologů práce a organizace (1992)
   - Českomoravské psychologické společnosti (1995)
   - České společnosti antropologické (1997)


  • obrazy

   img13415.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 11. 08. 2018

Josef Brožek. Zdroj: www.muni.cz.