Adolf Rechthofen

* 13.6.1877 Brno – † 11.1.1945


voják
dítě osobnosti: Adolf Josef Ernst Ripka


rodné jméno

Ripka


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, Rakouská republika


zajímavé okolnosti

Nabyl rakouské státní občanství dne 23. 6. 1921, povolena změna jména na „Adolf Rechthofen“.
Kromě svého vojenského povolání byl Adolf Ripka von Rechthofen hudební skladatel. Je napříkald autorem hudby operety Die wilde Komtesse (libreto August Neidhardt), která měla premiéru v Brněnském městském divadle 25. 10. 1908.


bydliště

Brno, Spitalwiese 6,
Wien, Dambeckgasse 10 (doloženo v roce 1919)
Wien, Lainzer Strasse 29 (doloženo v roce 1942)


zaměstnání

voják Rakousko-uherské armády (do roku 1918)


hrob

Friedhof Südwest Wien (Wundtgasse 1A), sk. 44, řada 7, číslo 1C


poznámky

V almanachu rakouské armády je poprvé uveden v roce 1895 jako kadet hulánského pluku č. 6 usazeného v haličském městě Jarosław. Poté vystřídal řadu dalších vojenských jednotek. Od roku 1912 je veden v hodnosti kapitána u 5. polního dělostřeleckého pluku v Brně dislokovaném v dnes již neexistujících Jaselských kasárnách na dnešní ulici Štefánikova. Zde působil od roku 1915 jako vedoucí c. a k. dělostřeleckých dílen. Potřeba opravy vojenské techniky a výroby nových dílů během konfliktů první světové války si vynutila rozšíření dílen o nový provoz v Zábrdovicích (při dnešní ulici Lazaretní). Výstavba nového dílenského provozu v letech 1917-1918 pod velením A. Ripky dala tak základ budoucímu zbrojařskému impériu Zbrojovka Brno. Vzápětí po vzniku Československé republiky byl major Ripka dne 1. listopadu 1918 v noci přepaden čtyřmi muži, kteří mu odebrali šavli a v téže době bylo zabaveno sedm pušek vojenské stráži zbrojních dílen v Zábrdovicích. Tento incident a nejistota budoucnosti vojenské kariéry po rozpadu Habsburské monarchie pravděpodobně přiměla Adolfa Ripku opustit Brno a usadit se ve Vídni.

ulice

Spitalwiese (Špitální louka)
bydliště doložené v roce 1880


stavby

Zbrojovka Brno
Lazaretní 7/1
Adolf Rechthofen byl v letech 1915-1918 velitelem dělostřeleckých opravárenských dílen, které předcházely vzniku Zbrojovky Brno


Menš, Vach


Aktualizováno: 31. 05. 2022