Internetová encyklopedie dějin Brna

Pavel Ripka

  Podplukovník generálního štábu in memoriam Pavel Ripka


  • * 30.6.1898 Český Brod – † 26.8.1942 Berlin-Plötzensee


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno-Jundrov


  • vzdělání

   obecná škola v Blansku,
   česká vyšší reálka v Brně (1909–1916),
   ženijní kadetní škola v Hainburgu (studium nedokončil),
   přeřazen na pěší kadetní školu v Kamenici u Petrovaradínu (absolvoval 18. 8. 1917),
   Vysoká škola válečná v Praze (16. 4. 1934–30. 6. 1936)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam

  • jiné pocty

   podplukovník generálního štábu in memoriam


  • zaměstnání

   voják z povolání, zde uvádíme pouze službu v Brně:
   - 43. pěší pluk (od 30. 9. 1932)
   - přednosta 2. oddělení štábu 2. jezdecké brigády (3. 8. 1936–30. 9. 1937)
   - dnem 31. 7. 1937 přeložen v hodnosti štábního kapitána do skupiny důstojníků generálního štábu
   - mobilizační referent velitelství III. sboru (1. 10. 1937–20. 10. 1938)
   - úředník zemského úřadu v Brně (po zániku čs. branné moci)


  • poznámky

   Vojenská služba v čs. armádě je podrobně vylíčena v publikaci „Vlast a čest byly jim dražší než život“. Za okupace zapojen do odboje v Obraně národa (kraj Brno-město) od května 1939, gestapem zatčen 6. 12. 1939. Postupně vězněn v Brně v Sušilových a Kounicových kolejích, v červnu 1940 převezen do Vratislavi. odtud v prosinci 1940 do Wohlau. V únoru 1941 přemístěn do Berlína - Alt Moabitu. Odsouzen Lidovým soudním dvorem 5. 12. 1941 za velezradu a zemězradu k trestu smrti. Následující den převezen do věznice v Berlíně-Plötzensee, kde byl popraven.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Blabolil
   společně vězněni Tomáš Podruh
   spolupráce v odboji, společně popraveni


  • partneři

   Markéta Ripková (Wellová)
   sňatek: 28. 2. 1923, Cheb (okresní politická správa)


  • rodiče

   Filip Ripka
   Anna Ripková (Bergerová)


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 07. 04. 2017