prof. MVDr. Karel Pardubský

* 1.11.1892 Nymburk – † 16.7.1958 Brno


zakladatel československé veterinární chirurgie, v letech 1937–1945 rektor VŠV


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Stálý znalec ve všech civilních a trestních záležitostech v oboru zvěrolékařství pro obvod Zemského soudu v Brně. Jako rektor s oblibou používal vyšňořený rektorský kočár s párem pěkných koní.vzdělání

reálka,
1912–1914 Vysoká škola zvěrolékařská ve Vídni (zde působil jako demonstrátor), 30. 6. 1920 habilitace, 12. 3. 1924 jmenován mimořádným profesorem, 31. 3. 1931 řádný profesor


dílo

Publikační činnost byla zaměřena k otázkám omlazování domácích zvířat (Klinické spisy 1928–1930), znecitlivění (Zvěrolékařský obzor 1942–1943: Příspěvek ke kapitole Narkóza) a k otázkám diagnostiky kulhání.
Kniha "Diagnostika kulhání" Brno 1929, přeložena do italštiny a francouzštiny.


zaměstnání

listopad 1919 adjunkt,
1925–1945 přednosta kliniky chirurgické a oční


odborné a zájmové organizace

rada Patentního soudu,
Čsl. společnost chirurgicko-gynekologická v Praze,
Gesellschaft der Tierärzte ve Vídni


hrob

Velešovice, okr. Slavkov


poznámky

Vynikající diagnostik a zručný operatér, jako pedagog vynikal jasným a názorným podáním látky, značně složitá povaha, která mu v pozdějších letech uškodila.
Prof. Pardubský byl hřmotné postavy, se sklonem k obezitě, zcela holohlavý, plešatý, bezvousý, s typickými brýlemi a byl hodně krátkozraký, zůstal svobodný po celý život. Přednášel poutavě, zajímavě, názorně, až divadelně, ale srozumitelně.
Finančně podporoval i některé studenty, umožnil talentovanému malířskému adeptovi Emilu Kotrbovi studium v Praze. Jako šéf kliniky vyžadoval kázeň, pořádek a poslušnost, nesnášel odpor a prosazoval svoje názory. Bydlel na škole v budově rektorátu a později na klinice.
(Z osobních vzpomínek prof. MVDr. J. Kábrta.)
osoby

Emanuel Král
asistent Alfred Srnetz
asistent Vítězslav Vejražka
K. Pardubský byl svědkem při prvním sňatku V. Vejražky


ulice

Palackého (Palackýgasse)
bydliště - služební byt Brněnská + Pražská + Ugartova (Brünner Gasse + Prager Strasse + Ugartegasse)
bydliště doložené v roce 1932 (dnes Palackého třída)


Zatl


Aktualizováno: 03. 02. 2020