Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Pardubský

  prof. MVDr. Karel Pardubský


  • * 1.11.1892 Nymburk – † 16.7.1958 Brno


  • zakladatel československé veterinární chirurgie, v letech 1937–1945 rektor VŠV


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Stálý znalec ve všech civilních a trestních záležitostech v oboru zvěrolékařství pro obvod Zemského soudu v Brně. Jako rektor s oblibou používal vyšňořený rektorský kočár s párem pěkných koní.


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Brněnská + Pražská + Ugartova (Brünner Gasse + Prager Strasse + Ugartegasse) 57


  • vzdělání

   reálka,
   1912–1914 Vysoká škola zvěrolékařská ve Vídni (zde působil jako demonstrátor), 30. 6. 1920 habilitace, 12. 3. 1924 jmenován mimořádným profesorem, 31. 3. 1931 řádný profesor


  • dílo

   Publikační činnost byla zaměřena k otázkám omlazování domácích zvířat (Klinické spisy 1928–1930), znecitlivění (Zvěrolékařský obzor 1942–1943: Příspěvek ke kapitole Narkóza) a k otázkám diagnostiky kulhání.
   Kniha "Diagnostika kulhání" Brno 1929, přeložena do italštiny a francouzštiny.


  • zaměstnání

   listopad 1919 adjunkt,
   1925–1945 přednosta kliniky chirurgické a oční

  • odborné a zájmové organizace

   rada Patentního soudu,
   Čsl. společnost chirurgicko-gynekologická v Praze,
   Gesellschaft der Tierärzte ve Vídni


  • hrob

   Velešovice, okr. Slavkov


  • poznámky

   Vynikající diagnostik a zručný operatér, jako pedagog vynikal jasným a názorným podáním látky, značně složitá povaha, která mu v pozdějších letech uškodila.
   Prof. Pardubský byl hřmotné postavy, se sklonem k obezitě, zcela holohlavý, plešatý, bezvousý, s typickými brýlemi a byl hodně krátkozraký, zůstal svobodný po celý život. Přednášel poutavě, zajímavě, názorně, až divadelně, ale srozumitelně.
   Finančně podporoval i některé studenty, umožnil talentovanému malířskému adeptovi Emilu Kotrbovi studium v Praze. Jako šéf kliniky vyžadoval kázeň, pořádek a poslušnost, nesnášel odpor a prosazoval svoje názory. Bydlel na škole v budově rektorátu a později na klinice.
   (Z osobních vzpomínek prof. MVDr. J. Kábrta.)


  • obrazy

   img15914.jpg img15915.jpg img15926.jpg img15927.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Emanuel Král
   asistent Alfred Srnetz
   asistent Vítězslav Vejražka
   K. Pardubský byl svědkem při prvním sňatku V. Vejražky


  • ulice

   Palackého (Palackýgasse)
   bydliště - služební byt Brněnská + Pražská + Ugartova (Brünner Gasse + Prager Strasse + Ugartegasse)
   bydliště doložené v roce 1932 (dnes Palackého třída)


  • autor

   Zatl


Aktualizováno: 03. 02. 2020

Karel Pardubský v rektorském taláru při rektorské inaguraci v roce 1937 (na této fotografii je jeden z talářů, které byly zakoupeny v roce 1932 z darů veterinářů a veterinárních korporací a během války se ztratily). Zdroj: Archiv...