Josef Wolf

* 29.11.1815 ve Slezsku – † 29.9.1882 v Brně


městský rada a první velitel brněnské městské policie


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko


příčina úmrtí

podle matriky degenerativní změny dolních břišních orgánů


vzdělání

studium práv ve Vídni


zaměstnání

po studiu vstoupil 12. prosince 1840 do státních služeb (začínal jako stážista na vídeňském policejním ředitelství, později přešel k vojenské policejní službě v Uhrách, kde se dočkal poměrně rychlého služebního postupu),
v prosinci roku 1850 byl jmenován komisařem první třídy, o půl roku později vrchním komisařem druhé třídy a 18. května 1855 vrchním policejním komisařem první třídy,
poté byl jmenován přednostou okresního policejního komisariátu v Terezíně, kde působil až do jeho zrušení v červenci 1861,
19. října 1861 byl definitivně převelen na c. k. policejní ředitelství do Brna, kde pět let působil ve funkci vrchního komisaře,
když městský výbor založil po pruském vpádu v roce 1866 městskou policii, byl Josef Wolf pověřen jejím vedením, nejprve provizorně, od 10. ledna 1868 pak s definitivní platností (současně s potvrzením své funkce obdržel také hodnost městského rady),
1. srpna 1876 byl zařazen do první (nejvyšší) platové třídy


poznámky

Když byl v roce 1882 na vlastní žádost penzionován, dočkal se za svoje zásluhy značných ocenění. Nejenže 16. července tohoto roku obdržel prostřednictvím starosty Winterhollera řád Františka Josefa, ale obecní výbor mu zcela mimořádně schválil penzi v plné výši dosavadního platu.
Důchodu si však Josef Wolf už příliš neužil. Pouhé tři měsíce po jeho odchodu do penze přinesly brněnské deníky zprávu, že bývalý městský rada Wolf 29. září 1882 zemřel. Pohřebního obřadu, který probíhal ve Svatopetrské katedrále, se zúčastnily všechny místní významné osobnosti (starosta Winterholler, jeho zástupce Herlth, prezident zemského soudu d’Elvert, vrchní zemský soudní rada Zapletal, zemský policejní ředitel Schlitter aj.).
události

1. 12. 1866
Vznik brněnské městské policie
v roce 1866 pověřen vedením nově vzniklé městské policie


Studentský záznam


Aktualizováno: 23. 06. 2017