Robert Rudolf Wenzel Nowitzky

* 21.8.1865 Brno – † 27.1.1935 Brno


podnikatel ve strojírenství


národnost

německá


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zaměstnání

roku 1888 vstoupil do rodinné firmy spolu s bratrem Hugem Wenzlem, po bratrově úmrtí (1922) ji vedl dále se souhlasem bratrových dědiců - firma se stala podnikem jednotlivce na základě živnostenského listu vydaného městskou radou na jaře roku 1923,
prokura firmy byla roku 1925 udělena synu Brunovi Nowitzky, který se stal veřejným společníkem firmy, přeměněné ve veřejnou obchodní společnost Mathias Nowitzky, továrna na váhy a stroje v Brně, Dornych č. 62,
firma se však dostala do dluhů a roku 1931 byl nad ní vyhlášen konkurz,
v roce 1937 zařízení koupil Ing. Hans Neumann z Vídně, který se usadil v Brně,
po rozdělení jmění byla firma Nowitzky v roce 1939 vymazána z obchodního rejstříku


odborné a zájmové organizace

člen rady Brunner Turnverein v Brně (1915)Jord


Aktualizováno: 25. 02. 2020