Václav Černý

* 24.9.1902 Přestavlky (okres Roudnice) – † 18.3.1943 Frankfurt nad Mohanem


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

urna převezena spolu s ostatky dalších popravených z Obrany národa ve Frankfurtu nad Mohanem do Brna a s vojenskými poctami uložena 7. září 1967 na Ústředním hřbitově


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Brno-Židenice, Mrkosova 14


vzdělání

reálné gymnázium v Roudnici,
vojenská akademie v Hranicích


vyznamenání a pocty

Čs. válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

Podplukovník in memoriam (1946)


zaměstnání

štábní kapitán československé armádypoznámky

Jediný syn chudého domkáře, který jako válečný invalida zemřel v roce 1932.
Po absolvování akademie přidělen k p. pl. 41 do Čadce, odtud k p. pl. 20 do Michalovců. V roce 1934 přeložen do Brna k p. pl. 43, kde zastával funkci velitele technické roty. V letech 1937 a 1938 vedl opevňovací práce na jižní Moravě.
Po okupaci v roce 1939 byl přidělen ministerstvem školství a národní osvěty na státní hudební konzervatoř jako vrchní aktuárský tajemník.
Do odboje se zapojil v Obraně národa (skupina Brno-východ, úsek Židenice. Byl velitelem úseku, který patřil k jednomu z nejvýznamnějších v rámci Obrany národa). Do Brna přivážel také ilegální časopis "V boj", podílel se i na jeho distribuci. Gestapem zatčen 7. prosince 1939 a převezen na brněnský Špilberk, později byl vězněn v Sušilových a Kounicových kolejích. V roce 1940 byl převezen do Vratislavi (Breslau), později Wohlau, Dietzu. Dne 28. října 1942 jej lidový soud ve Frankfurtu nad Mohanem odsoudil za velezradu, k trestu smrti, který zde byl vykonán 18. března 1943 v 19.30 hodin.
V inv. č. 152 875 je napsáno, že jeho otec padl za první světové války a zůstalo pět dětí - sirotků.
partneři

Mária Černá (Reifová)
sňatek: 1934, Brno (manželství zůstalo bezdětné)


ulice

Mrkosova
bydliště


osoba na objektech

popravení ve Frankfurtu nad Mohanem
pomník: Vídeňská 96, skupina 56a/04
místo posledního odpočinku


události

7. 9. 1967
Pietní akt na Ústředním hřbitově


související odkazy

Menš


Aktualizováno: 06. 04. 2022