Johann Bartholomäus ml. Seitter

* 27.8.1782 předměstí Velká Nová (nyní Brno) – † 7.4.1832 předměstí Petrohradská (nyní Brno)


manufakturista ve vlnařství


národnost

německá


státní příslušnost

Habsburská monarchie, Rakouské císařství


zaměstnání

spolu se starším bratrem Johannem Bartholomäusem ml. pracoval po deset let v podniku nejstaršího bratra Mathiase Abrahama,
po úmrtí matky Johanny (roku 1810) požádali společně zemské gubernium o přenesení továrního oprávnění matky na výrobu tureckých čepic na sebe, poté požádali na počátku roku 1811 o rozšíření uděleného oprávnění o výrobu suken a kazimiru,
dále se chtěli zaměřit na výrobu serailových neboli mahaukových suken výhradně pro cizinu, žadatelům bylo vyhověno guberniálním výnosem ze 7. června 1811


Jord


Aktualizováno: 11. 02. 2019