prof. ThDr. Alois Augustin Neumann, OSA, OSA

* 14.6.1891 Olešnice na Moravě – † 26.12.1948


kněz, vysokoškolský učitel


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Roku 1922 získal od Ministerstva školství a národní osvěty stipendium do Francie k prohloubení historického školení. Řádně studoval pomocné vědy historické na Institut catholique a jako mimořádný posluchač Ecole nationale de Charles.
V letech 1930–1931 získal školní stipendium do římských archivů.


vzdělání

roku 1909 maturoval na První české státní reálce v Brně,
roku 1911 si rozšířil zkoušku z klasických jazyků na Prvním českém státním gymnáziu v Brně,
v letech 1912–1916 studoval na biskupském bohovědném učilišti v Brně,
5. července 1916 byl vysvěcen na kněze,
10. dubna 1930 v Olomouci promován doktorem teologie


zaměstnání

roku 1911 vstoupil do augustiniánského kláštera na Starém Brně (nyní Brno), působil v duchovní správě,
vedle působení na biskupském bohovědném ústavu v Hradci Králové, byl v květnu 1930 jmenován Zemským úřadem v Brně asistentem na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě (CMBF) v Olomouci,
roku 1931 schválen jako soukromý docent,
od roku 1938 řádný profesor církevních dějin na CMBF v Olomouci
(působení A. A. Neumanna na CMFB v Olomouci znamenalo zásadní změnu v dlouhodobě neutěšeném stavu na katedře církevních dějin)
po uzavření vysokých škol v protektorátu Čechy a Moravy v roce 1939 pracoval ve Studijní knihovně, odkud se roku 1945 vrátil opětovně na CMFB,
na počátku akademického roku 1946/1947 odešel na zdravotní dovolenou


odborné a zájmové organizace

ovlivnil celou kněžskou generaci a podnítil ke studiu církevních dějin řadu budoucích historiků (Bohumil Zlámal, Metoděj Zemek, Rudolf Zubr),
pod vlivem historika Jana Sedláka se věnoval problematice husitství na Moravě


hrob

v řadové hrobce na Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 2, hrob. č. 81–89


poznámky

Věnoval se především náboženským dějinám doby husitské a barokní, pro něž snesl mnoho zajímavého, mnohdy i neznámého a neprobádaného materiálu.
V několika spisech přispěl také k vyjasnění dějin našeho osvobození a účasti katolíků na něm.


prameny, literatura

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

9. 4. 1917
Pohřeb Františka Vymazala
vedl pohřební obřad


Jord


Aktualizováno: 22. 04. 2023