Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Augustin Neumann, OSA

  Prof. ThDr. Alois Augustin Neumann, OSA


  • * 14.6.1891 Olešnice na Moravě – † 26.12.1948


  • kněz, vysokoškolský učitel


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Roku 1922 získal od Ministerstva školství a národní osvěty stipendium do Francie k prohloubení historického školení. Řádně studoval pomocné vědy historické na Institut catholique a jako mimořádný posluchač Ecole nationale de Charles.
   V letech 1930–1931 získal školní stipendium do římských archivů.


  • vzdělání

   roku 1909 maturoval na První české státní reálce v Brně,
   roku 1911 si rozšířil zkoušku z klasických jazyků na Prvním českém státním gymnáziu v Brně,
   v letech 1912–1916 studoval na biskupském bohovědném učilišti v Brně,
   5. července 1916 byl vysvěcen na kněze,
   10. dubna 1930 v Olomouci promován doktorem teologie


  • zaměstnání

   roku 1911 vstoupil do augustiniánského kláštera na Starém Brně (nyní Brno), působil v duchovní správě,
   vedle působení na biskupském bohovědném ústavu v Hradci Králové, byl v květnu 1930 jmenován Zemským úřadem v Brně asistentem na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě (CMBF) v Olomouci,
   roku 1931 schválen jako soukromý docent,
   od roku 1938 řádný profesor církevních dějin na CMBF v Olomouci
   (působení A. A. Neumanna na CMFB v Olomouci znamenalo zásadní změnu v dlouhodobě neutěšeném stavu na katedře církevních dějin)
   po uzavření vysokých škol v protektorátu Čechy a Moravy v roce 1939 pracoval ve Studijní knihovně, odkud se roku 1945 vrátil opětovně na CMFB,
   na počátku akademického roku 1946/1947 odešel na zdravotní dovolenou

  • odborné a zájmové organizace

   ovlivnil celou kněžskou generaci a podnítil ke studiu církevních dějin řadu budoucích historiků (Bohumil Zlámal, Metoděj Zemek, Rudolf Zubr),
   pod vlivem historika Jana Sedláka se věnoval problematice husitství na Moravě


  • hrob

   v řadové hrobce na Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 2, hrob. č. 81–89


  • poznámky

   Věnoval se především náboženským dějinám doby husitské a barokní, pro něž snesl mnoho zajímavého, mnohdy i neznámého a neprobádaného materiálu.
   V několika spisech přispěl také k vyjasnění dějin našeho osvobození a účasti katolíků na něm.


  • prameny, literatura


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   9. 4. 1917
   Pohřeb Františka Vymazala
   vedl pohřební obřad


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 17. 02. 2019