Jan Klimák

* 16.2.1898 Vídeň (Rakousko) – † 16.4.1942 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 11. 11. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro porušení nařízení o válečném hospodářství k předání gestapu a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Luhačovice, Hlavní 262


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v sokolovně v Luhačovicích


zaměstnání

číšník (doloženo v roce 1927),
správce hotelu v Luhačovicích


odborné a zájmové organizace

Sokol Luhačovice


poznámky

„Zavedení přídělového systému a povinnost zemědělců odvádět velkou část úrody měly vliv na zásobování luhačovických podniků, které zajišťovaly pohoštění pro návštěvníky lázní. Proto se provozovatelé většiny hotelů a restaurací uchylovali k nákupu na černém trhu. V roce 1942 došlo v Luhačovicích k policejnímu zátahu proti obchodníkům s masem z černých porážek, do kterých byla zapletena i přímo společnost lázní. Zatčeni byli ředitel lázeňské restaurace Králík, hotelieři Klimák a Zicha a řezník Geisler. Zicha byl brzy propuštěn, ostatní byli odesláni do Mauthausenu, kde Králík a Klimák zahynuli.“ (Heinrich, c. d., s. 25).
Poznámka: Stanný soud v Brně odsoudil 11. 11. 1941 správce hotelu Otto Geislera, nikoliv řezníka (-Menš).osoby

Otto Geisler
společně souzeni Josef Králík
společně souzeni Vladimír Zicha
společně souzeni


partneři

Františka Klimáková (Nuzíková)
sňatek: 3. 5. 1927, Brno (kostel sv. Jakuba)
Menš


Aktualizováno: 19. 04. 2023