Internetová encyklopedie dějin Brna

Karl Johann Radosta

  Karl Johann Radosta


  • * 23.1.1879 Brno – † po 1940?


  • podnikatel v kovovýrobě


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zaměstnání

   roku 1904 požádal jako veřejný společník se svým otcem Martinem (kovovýrobcem v Brně) zdejší Zemský soud o zápis firmy Martin Radosta et Sohn v Brně do obchodního rejstříku pro společnosti (firma byla také zapsána česky) sídlo měla v Brně, Rybníček č. 3 - předmětem podnikání byla tovární výroba kovového zboží bez bližšího určení,
   společníci již roku 1907 požádali o výmaz firmy z obchodního rejstříku,
   po zániku firmy Karl Johann Radosta dále podnikal v oboru a roku 1915 požádal Zemský soud v Brně o zápis firmy Carl Radosta, Eisenwaren und Schnallenfabrik v Brně, do obchodního rejstříku pro jednotlivce - firma byla opětovně zapsána i česky jako Karel Radosta, továrna na přezky a železné zboží; sídlo firmy bylo v Brně, Nová (nyní Štefánikova) ulice č. 80/30

   po osvobození Československa v roce 1945 z důvodu státní nespolehlivosti majitele byla nad firmou z rozhodnutí Zemského národního výboru v Brně 14. listopadu 1945 zavedena národní správa, s účinností od 1. ledna 1950 byla národní správa zrušena a firma přidělena do vlastnictví družstva Drukov Brno,
   po zániku živnostenského oprávnění byla firma vymazána z moci úřední z obchodního rejstříku


  • prameny, literatura


  • partneři

   Amalie Radosta (Folter)
   sňatek: 1906 v Brně


  • děti

   Wilhelm Radosta
   Gertrude Radosta


  • rodiče

   Friederika Anna Radosta (Hedbawny)
   Martin Radosta


  • sourozenci

   Helene Radosta
   Pauline Marie Radosta
   Otto Martin Radosta


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 04. 07. 2017